Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ulla Melin Emilsson

Professor i Socialt arbete

Psykolog, socionom

Forskning

Forskningsinriktning

Sociala, socialpolitiska och socialpsykologiska perspektiv på professionellt yrkesutövande i människobehandlande organisationer.

Forskningsområden

Äldreomsorg och forskarutbildning.
Sedan i början av 1990-talet har jag studerat omsorgen om gamla demenssjuka människor med fokus på relationers och mellanmänskliga processers betydelse i professionellt yrkesutövande. Sedan 2002 innehåller forskningen även en jämförande socialpolitisk infallsvinkel på äldreomsorg i Sverige, Frankrike och Portugal. Från och med 2006 har forskningsområdet utvidgats till att också omfatta omsorgen om gamla människor i England då jag genom ett utlandsstipendium från FAS-Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap har fått möjlighet att bedriva forskning där under en längre period.

Till en början hade forskningen framförallt en relationsorienterad infallsvinkel med psykodynamiska och fenomenologiskt/hermeneutiska utgångspunkter, men senare har även en organisationsteoretisk och socialpolitisk förståelseram används. Med motsvarande teoretiska och metodologiska ansats utgör sedan 1999 också svensk forskarutbildning ett av mina studieområden.

Inom ramen för grundforskning försöker jag ta reda på och förstå "vad som händer" i det vardagliga arbetet inom omsorgen av gamla människor, liksom på forskarutbildningens område. I den tillämpade delen har jag utvecklat och studerat metoder och arbetssätt att använda inom dessa fält där handledning utgör det tydligaste exemplet.

Glappet mellan teori och praktik i arbetet med människor har med åren blivit alltmer synligt i min forskning och med tiden kommit att bli ett av mina främsta forskningsintressen tillsammans med mitt andra fokus som handlar om hur olika verksamhetsområden liksom forskningsdiscipliner och praktiker skall kunna interagera. Genom min delaktighet i det sedan 2007 pågående interdisciplinära forskningscentrat CASE- Centre for Ageing and Supportive Environments vid Lunds universitet har detta multidisciplinära fokus ytterligare kunnat fördjupas.

Forskningsprojekt i urval

2006-2007 ”Äldreboenden i olika kulturer – om vård, organisering och handledning i Storbritannien och Sverige”. Utlandsstipendium för vistelse vid Faculty of Education, Health and Sciences, University of Derby, UK, FAS- Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Dnr: 2006-1547.

2007-2010 CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments, Lunds universitet, FAS- Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (medsökande; huvudsökande S Iwarsson).

2008-2010 CASE-Centre for Ageing and Supportive Environments, Lund universitet, FAS- Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Studierektor för CASE Forskarskola om Äldre och Åldrande.

2007-2011 Senior Life Transition Points and Their Implications for Everyday Mobility: perspectives, patters, scenarios and the issue of car use. Finansierat via ERA NET 2007 och Vinnova – Keep Moving: improving the mobility for older persons, EU. I samarbete med Lunds Tekniska Högskola (huvudsökande: A Ståhl).

2007 – 2011 Non-take-up i den svenska välfärdsmodellen - Om kvinnors val kring deltagande i mammografiscreening och behandling vid bröstcancerdiagnos. I samarbete med Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet och UMAS – Universitetssjukhuest MAS, Malmö. Finansierat av Cancerfonden, CAN 2008/864 1 950000 kr ( Bitr projektledare, projektledare S Zackrisson)

2010-2013 “Improving health services for European citizens with dementia: Development of best practice strategies for the transition from ambulatory to institutional long-term care facilities.” Acronym: Right Time Place Care. Finansierad av EU – Seventh framework Programme, Grant no 242153: 3 600 000 SEK (Bitr Work Package ledare, medsökande, huvudsökande I Rahm Hallberg).

Övrigt

Sedan 1988 har jag undervisat på socionomprogrammets samtliga nivåer. Jag arbetar även med pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisning från grundutbildningsnivå till forskarutbildningsnivå på olika fakulteter och universitet i Sverige.

Under åren 2003-2006 var jag anlitad för utveckling och genomförande av forskarhandledarutbildning vid Lunds Tekniska Högskola, LTH och Naturvetenskapliga Fakulteten vid Lunds universitet. Numera är jag verksam inom docentutbildningen vid LTH och Naturvetenskapliga Fakulteten vid Lunds universitet.

Under nio år mellan 1993 – 2006 var jag ledamot (suppleant) i Socialhögskolans institutionsstyrelse.

Sedan 2008 är jag studierektor för CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments Forskarskola.
Vidare är jag verksam i betygsnämnder vid doktors- och licentiatexamina, genomför sakkunniguppdrag vid tillsättning av universitetslektorer, fungerar som opponent samt reviewer för olika vetenskapliga tidskrifter.

Samverkan med det omgivande samhället (tredje uppgiften):

Kontakterna utanför universitetet har framförallt skett genom handledning och utbildning inom olika områden under de senaste 25 åren. Forskningsinformationen har skett genom föreläsningar och kurser inom olika offentliga sektorer bland personal av olika kategorier både inom äldreomsorg men också inom många andra områden av socialtjänsten liksom vårdsektorn.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Ulla Melin Emilsson
E-post: ulla [dot] melin_emilsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

+46 46 222 94 16

+46 46 222 94 16

313

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg