Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sara Helmersson

Filosofie doktor i socialt arbete, magister i socialt arbete, socionomexamen

Forskningsintresse

Den 10 mars 2017 disputerade jag med avhandlingen Mellan systerskap och behandling - Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor. Avhandlingen kastar ljus över två typer av stödverksamheter för våldsutsatta kvinnnor: kvinnojourer och kommunala specialenheter som arbetar med våld i nära relationer. Det övergripande syftet med min doktorsavhandling var att undersöka arbetet med kvinnor som utsatts för våld inom detta ideellt och kommunalt organiserade ”stödfält” och fördjupa kunskapen om interna spänningar samt kopplingar mellan lokala stödpraktiker och olika sätt att förstå våld. Utifrån en etnografiskt inspirerad design samlade jag in flera typer av empiriskt material. Jag har bland annat genomfört observationer och intervjuer på kvinnojourer och kommunala specialenheter. Jag har även samlat in dokument samt ett enkätmaterial där bl.a. representanter från kvinnojourer anslutna till någon av de två riksorganisationerna Roks och SKR (numera Unizon) och kommunala stödverksamheter fick svara på frågor om organisering, perpektiv och stödinsatser. Forskningsprojektet finanserades med pengar från Brottsofferfonden. Mina handledare var professor Håkan Jönson och filosofie doktor Tina Mattsson, båda verksamma på Socialhögskolan i Lund.

Avhandlingen finns att ladda ner på: http://www.lu.se/lup/publication/d31a5a7b-ee11-4917-95b2-057b1cc92d08

...eller beställas på http://bokshop.lu.se.webbhotell.ldc.lu.se/shop/mellan-systerskap-och-behandling/?lang=en

Om du har några frågor eller är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Undervisning

På socionomprogrammet arbetar jag bland annat som klasslärare på den fjärde terminen (SOPA43) där jag exempelvis handleder och examinerar fördjupningsarbeten. Jag är dessutom klasslärare på den första terminen (SOPA 11) på delkurs tre.

Övrigt

Jag har tidigare arrangerat Socialhögskolans seminarieserie där inbjudna gäster och institutionens anställda presenterat sin egen tidigare, pågående eller planerade forskning.

Under hösten 2014 gick jag en högskolepedagogisk grundutbildning, Akademiskt lärarskap (5 hp)

Publikationer

Sidansvarig:
Sara Helmersson. Foto: Patrik Hekkala
E-post: sara [dot] helmersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Forskare

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg