Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Gabriella Scaramuzzino

Postdoktor

FD i socialt arbete

Forskning

Jag är FD i socialt arbete och arbetar som postdoktor vid Socialhögskolan. Mina forskningsområden är prostitution, civilsamhället, organisering och digitalisering. Min avhandling (2014) handlade om sexköpares och sexsäljares kollektiva strategiska handlande på forum och vilken transformativ roll internet och sociala medier har för mobilisering och organisering av olika grupper. Mitt postdoc-projekt finansieras av FORTE och heter Internets transformativa potential: Nya villkor för fackföreningars organisering. Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur internet och sociala medier har påverkat och förändrat mobiliseringen och organiseringen inom arbetarrörelsen i Sverige. Studien inkluderar arbetare både inom och utanför det organiserade civila samhället och som i olika grad är formellt organiserade.

Publikationer

Scaramuzzino, G. & Scaramuzzino, R. (2017). The weapon of a new generation?—Swedish Civil Society Organizations’ use of social media to influence politics. Journal of Information Technology & Politics. 1-16.

Scaramuzzino, G. (2017). Att studera interaktion mellan individer och grupper som diskuterar brottsliga handlingar på internet. I Mallén, A. (Red.) Kriminologiska metoder och internet. Malmö: Liber.

Scaramuzzino, G. & Scaramuzzino, R. (2016). Mobiliserings- och organiseringsmöjligheter på internet och via sociala medier. I Denvall, V., Heule, C. & Kristiansen, A. (Red.) Social mobilisering: en utmaning för socialt arbete. Malmö. Gleerups.

Scaramuzzino, G. (2016). Sexköpare och sexsäljare på virtuella arenor. I, Daneback, K. & Sorbring, E. (Red.) Socialt arbete och internet. Att förstå och hantera sociala problem på nya arenor. Malmö: Liber.

Scaramuzzino, R. & Scaramuzzino, G. (2015). Sex Workers' Rights Movement And The EU: Challeging The New European Prostitution Policy Model. I, Johansson, H. & Kalm, S. (eds.). EU Civil Society: Patterns of Cooperation, Competition and Conflict. Palgrave Macmillan.

Scaramuzzino, G. (2015). Recension av boken ”Blogga tryggt: Nya medier i tjänsten”, av Jörgen Lundälv, Studentlitteratur, 2015. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol. 1. 108–110.

Scaramuzzino, G. & Scaramuzzino, R. (2014). Violence, Sex or Work? Claims-making against the Swedish ban on the purchase of sexual services on the Internet. Social Work and Society. Vol 12. No 1.

Scaramuzzino, G. (2014). Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet : En svensk "fuckförening"?. Doctoral Thesis. Växjö, Linnaeus University Press.

Scaramuzzino, G. (2012). Ethnography on the Internet: an overview. I, Jacobsson, K. & Sjöberg, K. (eds.). Pondering on methods: A variety of methodological concerns. Lund, Faculty of Social Sciences, Lund University. 41-54.

Scaramuzzino, G. & Scaramuzzino, R. (2011). Mobiliserande socialt arbete med sexköpare, sexsäljare och offer för människohandel. I Denvall, V., Heule, C. & Kristiansen, A. (Red.). Social mobilisering: En utmaning för socialt arbete. Malmö, Gleerups. 169-180.

 

Publikationer

Sidansvarig:
Gabriella Scaramuzzino. Foto: Patrik Hekkala
E-post: gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se

Postdoc

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg