Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hållbara europeiska välfärdssamhällen: Nya samband mellan välfärd och klimatpolitik

Välfärdsreformer är en aktuell fråga i de flesta europeiska länder. Förändringar är nödvändiga för att säkerställa välfärdsstatens framtida hållbarhet. Det är allmänt erkänt att en åldrande befolkning sätter press på de sociala trygghetssystemen och hälso- och sjukvård under tryck, ändå är det från politiker- och experthåll ofta oklart vad de tror behövs för att skapa ett hållbart välfärdssamhälle. Och medan de demografiska utmaningarna är väl kända, så har implikationerna av klimat- och miljöförändringar för välfärdsstater inte utforskats i samma utsträckning.

Syftet med projektet är att börja fylla dessa kunskapsluckor genom att fråga hur politiker och forskare kan hantera frågor om hållbar välfärd, klimat och miljö på ett ett gräsöverskidande sätt i politik och forskning.

Forskare vid forskningsinstituten NOVA och CICERO (Norge), Lunds universitet, universitetet i Milano (Italien) och österrikiska vetenskapsakademin samarbetar i tre tematiska delprojekt (Work Packages) och en översiktlig analys. Max Koch
är ansvarig för Work Package 1 (‘How does the meaning of sustainable social welfare change if we take requirements for environmental sustainability into account?’).

Sidansvarig:

Forskare

Max Koch

Tidsplan: Slutförs 2017

Finansiering: Norges forskningsråd

Läs mer på projekthemsidan

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg