Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Caroline Lundström

Har studerat på masterprogrammet i socialt arbete

Varför valde du att studera vidare på masternivå?
– Jag hade jobbat ett par år efter min socionomexamen inom framförallt socialtjänsten och kände att jag ville vidareutvecklas. Jag hade också planer på att arbeta mer övergripande med socialt arbete och starta eget företag och då tänkte jag att en masterutbildning i socialt arbete var en bra utgångspunkt. 

På vilket sätt tycker du att utbildningen på masternivån skiljer sig från den på kandidatnivån?
– Jag skulle nog säga att det sammantaget är en fördjupning i vetenskapsteori och metod. Du har större möjlighet att välja innehåll efter eget intresse, framförallt vad gäller de valbara kurserna. Det finns dessutom mer utrymme till att föra diskussioner i en grupp då man är färre och då flera av de som studerar på masternivå har yrkeserfarenhet inom socialt arbete och därmed kan knyta samman teori med praktik. 

Vad har studierna på masterprogrammet gett dig?
– Väldigt mycket! Jag har träffat många intressanta personer som jag haft stort utbyte med. Studierna har inneburit att jag nu kan arbeta med det som jag vill, nämligen handledning för yrkesverksamma samt utvärderingsuppdrag. De bidrog också till att jag fick anställning på en stöd- och utvecklingsenhet.

Vad har varit det bästa/sämsta med utbildningen?
– Det bästa med masterstudierna har varit att jag kunnat sy ihop en utbildning utifrån mina intressen, vilket möjliggjort att jag nu kan arbeta med det jag vill. Kvaliteten på innehållet och utförandet av kurserna har varit hög. Men jag önskar att vi skulle ha fått mer tid till uppsatsarbetet under hela masterutbildningen så att vi kunde ha jobbat parallellt med den. Det skulle möjliggöra längre studier, vilket kan vara till fördel när man exempelvis vill mäta effekter av något. Så istället för att avsätta en hel termin så skulle uppsatsarbetet kunna spridas ut över längre tid. Jag personligen saknade det sociala sammanhanget som fanns i de andra kurserna under uppsatsskrivandet. Det hade troligtvis bidragit med inspiration.

Hur kommer kunskapen du fått under utbildningen märkas i ditt arbete?
– Jag arbetar numera som skolkurator inom grundskolan. Valet av detta yrke har mycket att göra med ämnet för min masteruppsats, nämligen familjemobilisering i skolan. Den forskning och teori som jag tagit del av har jag stor nytta av i mitt arbete. Slutsatserna i min uppsats, gällande samverkan mellan hem och skola, kan också vara till nytta för den verksamhet jag arbetar inom.

Vad har du för tips för nya studenter?
– Utnyttja tiden väl till att skapa nya kontakter och välj med omsorg dina valbara kurser.

Sidansvarig:

Caroline Lundström

Caroline Lundström

Du har större möjlighet att välja innehåll efter eget intresse, framförallt vad gäller de valbara kurserna. Det finns dessutom mer utrymme till att föra diskussioner i en grupp då man är färre och då flera av de som studerar på masternivå har yrkeserfarenhet inom socialt arbete och därmed kan knyta samman teori med praktik.

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg