Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd

7,5 HP

Informationsblad (PDF - 115 kB)

Syftet med kursen är att ge doktoranden breddade och fördjupade kunskaper i klassiska och samtida sociologiska teorier som kan användas vid analys av centrala teman i socialt arbete. Kursen behandlar olika nivåer av, och olika sätt att förstå och förklara, maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap, klientskap och motstånd.

De sociologiska teorier som behandlas relateras till fyra teman:

  1. klass och dominans
  2. främlingskap och exkludering
  3. avvikelse och kontroll
  4. mikrointeraktion och klientskapande

Litteraturförteckningen omfattar en rad teoretiska artiklar och böcker som medger olika slags länkar mellan struktur- och aktörsperspektiv, och mellan makro-, meso- och mikronivåer. Den innefattar klassiska verk och artiklar såväl som modern teoretisk litteratur.

Kursen ges av Nationella forskarskolan i socialt arbete som gett i uppdrag åt Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet och Socialhögskolan vid Lunds universitet att organisera och genomföra den.
 

Sidansvarig:

Kursföreståndare

Ingrid Sahlin
Professor i socialt arbete
Lunds universitet

Philip Lalander
Professor i socialt arbete
Malmö universitet

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg