Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Norma Montesino. Foto: Patrik Hekkala

Norma Montesino

Universitetslektor | FD | Docent

Norma Montesino. Foto: Patrik Hekkala

Covid-19 pandemin, berättelser från Socialhögskolan

Författare

  • Norma Montesino
  • Emma Söderman

Summary, in Swedish

En dag kommer Covid-19 pandemin att vara en del av vår historia, en del av vår individuella och kollektiva historia. Denna samhällskatastrof förändrade förutsättningarna för det sociala livet, däribland förutsättningarna för att bedriva undervisning på universitetet. I denna text är det studenternas röster som kommer fram. Så som alla andra högskoleutbildningar övergick Socialhögskolan till digital undervisning på distans i mars 2020. Inom de snäva ramar som virtuell undervisning ger försöker vi skapa rum för diskussion om hur pandemin påverkar såväl vardag som samhället i stort. Under hösten 2020, samtidigt som pandemins andra våg pågick i Sverige, fick studenterna i brevform reflektera över deras erfarenheter av pandemin. I breven vände sig studenten till en föreställd eller verklig vän eller till en farmor eller annan familjemedlem. Vi får ta del av deras familjeliv, den rädsla och ovisshet som präglar deras och andras vardag och deras kunskaper och strategier för att möta dessa svårigheter. Det nyanserade landskap som vi får ta del av i texterna fångar olika teman. Texterna lyfter funderingar över hur samhället organiseras, vilka prioriteringar som finns på den politiska agendan, vilka grupper som drabbas, och väcker även funderingar om hur denna pandemi kommer att påverka framtiden. Trots texternas personliga karaktär framstår dessa texter som ett fotografi över samhället under pandemin. Vi har läst genom ca 150 texter och gjort ett urval av 16 brev som fångar denna mångfald.

Från början var inte vårt syfte att ge ut en publikation utan att skapa utrymme för att reflektera hur pandemin påverkar studenterna. De texter vi fick läsa vittnar om en mångfald av erfarenheter och kunskaper som går utöver vad en enskild individ erfar. De generella och specifika processer som fångades i dessa korta brev gav oss inblick i vilken rikedom finns i klassrummet. Och det är detta perspektiv på lärande som ger utrymme för olika erfarenheter som vi vill lyfta fram med denna publikation. Studenternas erfarenheter och kunskaper som framkommer i dessa brev kan ses som en inblick i de möjligheter och resurser som finns i våra klassrum.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2021-08-21

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Working paper-serien

Volym

2021:2

Issue

2

Dokumenttyp

Working paper

Förlag

Socialhögskolan, Lunds universitet

Ämne

  • Social Work

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1650-8971