Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Öppet hus den 6 maj 2022

TACK alla som kom och firade vår 75-årsdag med Öppet hus den 6 maj! Vilken dag vi fick tillsammans!

I huset kommer det bjudas på spännande presentationer på temat som varvas med chans att mingla med både nya och gamla bekantskaper.

Socialhögskolans forskare, doktorander, studenter m.fl kommer finnas på plats för att ge en inblick i hur det är att vara en del av vår verksamhet - som årligen utbildar hundratals socionomer och bedriver samhällsviktig forskning. 

PROGRAM

9.00-10.00 Välkomstmingel med kaffe och fralla.
Presentationer - se detaljerat program.

10.00-10.10 Välkomna!
Prefekt Katarina Jacobsson hälsar välkommen i hörsalen.

10.10-10.50 Nu ska vi forska, men om vad då?
Att bygga upp ett forskningsämne - med professor Sune Sunesson.

ZOOMLÄNK

10.50-13.00 Mingel.
Presentationer - se detaljerat program.

13.00-13.40 Socialt arbete och socialpolitik under klimatkrisen.
Forskning och engagemang med utgångspunkt i hållbar välfärd med professor Max Koch och doktorand Kajsa Emilsson.

ZOOMLÄNK

14.00-14.40 Socialt arbete engagerar studenter – redan under utbildningen.
Isabella Barjosef – Engagerad i Tamam.
Maja Uggla – Engagerad i Röda Korsets ungdomsförbund (RKUF).
Marcus Koskinen – Engagerad i MiND.
Representant från Socionomsektionen på Socialhögskolan.

ZOOMLÄNK

15.00-15.45 Spaning – panelsamtal om socialt arbete om 20 år.
Kerstin Svensson (professor), Anna Angelin (docent/universitetslektor), Erik Eriksson (biträdande universitetslektor), Maria Svensson (socionom och samverkansdoktorand), Johanna Ekestubbe (socionomstuderande på termin 4).
Moderator: Katarina Jacobsson (professor/prefekt).

ZOOMLÄNK

15.45-16.00 Tack för idag!
Prefekt Katarina Jacobsson summerar dagen.

16.00-18.00 Mingel och AW.
Med dricka och tilltugg.

----------------------

DETALJERAT PROGRAM

FORSKNING

 

Om det blir fullt inför någon presentation i salen 108 kommer prioritet att ges till externa besökare och kollegor hänvisas till Zoom. Zoom kommer inte att starta om det finns plats att delta i salen.
LÄNK

Entréplan - Sal Sh108

9.10-9.50 Migration
Global respons, socialt arbete med migranter, Ett europeiskt projekt.
Christel Avendal och Norma Montesino.

Erfarenheter av det svenska asylsystemet sedan 2015/16.
Emma Söderman.

Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden – vilken roll spelar kommunerna?
Ellen Parsland.

11.00-12.00 Digitalisering
Professionellt handlingsutrymme i en digital värld.
Lupita Svensson.

Socialtjänstens vägledning på nätet – samtalsstrategier och tekniker.
Nataliya Thell.

Hat, hot och kränkningar mot socialarbetare i en digital tid.
Gabriella Scaramuzzino.

12.30-13.30 Urval av institutionens forskning
Donationer av matsvinn till matfattiga – hållbart eller riskabelt?
Anna Angelin och Elinn Leo Sandberg.

Att få hjälpen att funka – äldre hemtjänstanvändares perspektiv.
Tove Harnett och Håkan Jönson.

Rätten till sexualitet för personer med funktionsnedsättning. Civilsamhällets ansvar?
Julia Bahner.

Hemlöshetsforskning: Reflektioner från pågående projekt.
Marcus Knutagård, Arne Kristiansen, Weddig Runquist och Ingrid Sahlin.

13.45-14.45 Urval av institutionens forskning
Vad som skiljer syskonvåld från syskonbråk? Tvetydiga men avgörande gränsdragningar.
Anna Rypi.

Övergången skola-arbetsliv och aktivering av arbetslösa - Mer av samma misslyckande.
Alexandru Panican.

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Att vara i mål eller stå vid startlinjen.
Åsa Ritenius Manjer och Eva Johnsson.

Feta ord eller användbara definitioner? Konsensus och variation i benämningar av problematisk alkoholkonsumtion.
Lisa Wallander.

Institutionens forskning presenteras även genom posters i salen under dagen.

UTBILDNING

Entréplan - Sal Sh107

9.00-9.50 Fika tillsammans med f.d. studenter, minnen från då till ett nu! Och sen då?

11.00-11.30 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Då, nu och i framtiden – mellan praktik och akademi.
Helene Lahti Edmark & Tabitha Wright Nielsen.
Moderator: Erika Werner.

11.30-12.00 Att göra kurator. 125 år av pionjärarbete.
Marianne Larsson Lindahl och hälso- och sjukvårdskurator Sarah Högstedt.
Moderator: Leili Laanemets.

12.30-13.00 Brukarmedverkan i utbildningen. Socialhögskolan som plats för gemensam kunskapsutveckling. 
Cecilia Heule & Tabitha Wright Nielsen.
Moderator: Leili Laanemets.

13.00–13.40 Aktivismens roll i socionomutbildningen.
Arne Kristiansen & och representanter för G7 Helsingborg.
Moderator: Leili Laanemets.

16.00-18.00 Drop in och mini-mingla tillsammans.
Hur behålla och skapa engagemang i mitt sociala arbete?

STUDENTER

Plan 0 - den öppna ytan

10.50-12.00 Lär känna de organisationer som studenter engagerar sig i.
Presentationer av olika ideella organisationer.

Under hela dagen finns ideella organisationer och fackförbund på plats med representanter från verksamheterna.

DOKTORANDER

Plan 2 - Sal Sh208

9.00-9.50 Forskningspresentationer.
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten.

11.00-13.00 Att vara doktorand. Om att vara forskarstuderande och samtidigt arbeta inom socialtjänsten - utmaningar och möjligheter.
Berättelser om att vara doktorand - svar på era frågor.

14.00-14.55 Posterpresentationer och bokbord.
Pågående avhandlingsprojekt.
Bokbord med tidigare publicerade avhandlingar.

INTERNATIONALISERING

Plan 0 - Sal Sh052

Erfarenheter och konsekvenser av att göra VFU utomlands.
10:15.10:45
Sarah Engemar, Nya Zeeland (CYF)
11:45-12:10 Ida Holberg, Cayman Islands
12:15-12:45 Nairi Moosakhanian, Australien (Dunlea Centre) och Armenien (FN-förbundet)

10:50-11:45 Varför internationalisering av utbildning i socialt arbete?
Annmaria Campanini, fd ordförande IASSW, kommentator: Marcus Knutagård.

 

VÄLFÄRDSTEKNIK

Plan 0 - Sal Sh050 och Sh051

9.00-16.00 Vård- och omsorgsförvaltningen från Lunds kommun visar välfärdsteknik.
Möt bland annat digitala terapidjur och prova Virtual Reality.