Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Privata försäkringsbolag i en offentlig äldrevårdsförsäkring : möjligheter och problem

Författare:
  • Per Gunnar Edebalk
  • Marianne Svensson
Publiceringsår: 2003
Språk: Svenska
Publikation/Tidskrift/Serie: IHE rapport
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: [Publisher information missing]

Abstract english

Försäkringslösningar som ett sätt att finansiera den framtida äldreomsorgen har diskuterats allt mer under senare år - inte minst för att öka befolkningens tilltro till samhällets förmåga att kunna ge äldreomsorg även i framtiden. I denna studie som författats av Per Gunnar Edebalk, professor vid Socialhögskolan i Lund, och Marianne Svensson, projektledare vid IHE, belyses vilka möjligheter och problem som är förknippade med att privata bolag handhar en eventuell obligatorisk äldrevårdsförsäkring.Rapporten har inte till avsikt att diskutera en äldrevårdsförsäkrings vara eller icke vara. I en tidigare rapport som getts ut på IHE tog författarna upp några punkter som var angelägna att analysera närmare om en obligatorisk äldrevårdsförsäkring skulle bli aktuell i Sverige. En av reflektionerna gällde om en obligatorisk äldrevårdsförsäkring skulle kunna inrymmas i socialförsäkringens nuvarande organisation eller om man kan tänka sig en organisation där privata försäkringsbolag är försäkringsgivare.

Keywords

  • Social Work

Other

Published
Per Gunnar Edebalk
E-post: per_gunnar [dot] edebalk [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

+46 46 222 93 88

28

Professor emeritus

Centrum för ekonomisk demografi

10

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg