Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

 Rosmari Eliasson-Lappalainen

Rosmari Eliasson-Lappalainen

FD | professor emerita

 Rosmari Eliasson-Lappalainen

Forskningsmetodik för socialvetare

Redaktör

 • Anna Meeuwisse
 • Hans Swärd
 • Rosmari Eliasson-Lappalainen
 • Katarina Jacobsson

Summary, in Swedish

Vilka är de särskilda utmaningarna och problemen i socialvetenskaplig forskning? Vilka perspektiv och redskap kan användas då man forskar om sociala problem, människobehandlande organisationer, omsorgsrelationer eller om det sociala arbetets praktik? Boken "Forskningsmetodik för socialvetare" är tänkt att fungera som vägvisare till olika perspektiv och sätt att arbeta inom det socialvetenskapliga fältet. Den behandlar forskningstraditioner som fallstudier, vardagslivsforskning, biografi-, berättelse- och emotionsforskning. Det ges även exempel på olika typer av material som kan användas i kunskapssökandet: akt-, vinjett- och internetforskning. Boken behandlar också interventions- och utvärderingsforskning, komparativ välfärdsforskning och den i dag högst aktuella frågan om evidensbasering. Ett avslutande kapitel ägnas åt etiska dilemman och överväganden.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2008

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Natur och kultur

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • metod
 • Forskningsmetodik
 • metodologi
 • socialvetenskap
 • kvantitativ
 • kvalitativ

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-27-10965-0