Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Perspektiv i forskning om äldreomsorg – Personliga tillbakablickar samt trender i akademiska avhandlingar 1995 -2004

Författare:
  • Rosmari Eliasson-Lappalainen
  • Kari Wærness
  • Silva Tedre
Redaktör:
  • Marta Szebehely
Publiceringsår: 2005
Språk: Engelska
Publikation/Tidskrift/Serie: TemaNord
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Nordiska ministerrådet

Abstract english

För detta kapitel har två av oss, Kari och Rosmari (som var tidigt ute som forskare på detta fält) fått uppgiften att se tillbaka på våra egna perspek-tivval och på forskningsklimatet och kunskapsläget när vi började forska om äldreomsorg under tidigt 1980-tal. Vi har därtill åtagit oss att göra en översiktlig karaktärisering av det senaste decenniets forskning så som den avsatt sig i akademiska avhandlingar om äldreomsorg inom samhällsvetenskap och humaniora. Rosmari ger en översikt över de svenska avhandlingarna, Kari över norska och danska. Silva karaktäriserar den finska avhandlingsproduktion (där de flesta är skrivna på finska) och ger en bakgrundsbeskrivning som visar på olika rötter och inriktningar i den finska forskningen. Vi närmar oss uppgiften på lite olika sätt och hoppas att läsaren har fördragsamhet med våra olika skrivstilar. Vårt kapitel blir dessutom tvåspråkigt: norska och svenska. (Silva Tedres bidrag har översatts från engelska till svenska av Gun-Britt Trydegård.)

Rosmari avslutar kapitlet med ett slutord och några polemiska frågor om hur den politiska-praktiska utvecklingen förhåller sig till den ganska så omfattande, enstämmiga och vetenskapligt prövade kunskap som fak-tiskt finns idag om äldreomsorgen som praxisfät.

Keywords

  • Social Work

Other

Published
  • ISBN: 92-893-1120-7
 Rosmari Eliasson-Lappalainen
E-post: rosmari [dot] eliasson-lappalainen [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor emerita

Socialhögskolan

+46 46 222 94 01

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg