Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

 Rosmari Eliasson-Lappalainen

Rosmari Eliasson-Lappalainen

FD | professor emerita

 Rosmari Eliasson-Lappalainen

Perspektiv i forskning om äldreomsorg – Personliga tillbakablickar samt trender i akademiska avhandlingar 1995 -2004

Författare

  • Rosmari Eliasson-Lappalainen
  • Kari Wærness
  • Silva Tedre

Redaktör

  • Marta Szebehely

Summary, in English

För detta kapitel har två av oss, Kari och Rosmari (som var tidigt ute som forskare på detta fält) fått uppgiften att se tillbaka på våra egna perspek-tivval och på forskningsklimatet och kunskapsläget när vi började forska om äldreomsorg under tidigt 1980-tal. Vi har därtill åtagit oss att göra en översiktlig karaktärisering av det senaste decenniets forskning så som den avsatt sig i akademiska avhandlingar om äldreomsorg inom samhällsvetenskap och humaniora. Rosmari ger en översikt över de svenska avhandlingarna, Kari över norska och danska. Silva karaktäriserar den finska avhandlingsproduktion (där de flesta är skrivna på finska) och ger en bakgrundsbeskrivning som visar på olika rötter och inriktningar i den finska forskningen. Vi närmar oss uppgiften på lite olika sätt och hoppas att läsaren har fördragsamhet med våra olika skrivstilar. Vårt kapitel blir dessutom tvåspråkigt: norska och svenska. (Silva Tedres bidrag har översatts från engelska till svenska av Gun-Britt Trydegård.)

Rosmari avslutar kapitlet med ett slutord och några polemiska frågor om hur den politiska-praktiska utvecklingen förhåller sig till den ganska så omfattande, enstämmiga och vetenskapligt prövade kunskap som fak-tiskt finns idag om äldreomsorgen som praxisfät.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2005

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

TemaNord

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Nordiska ministerrådet

Ämne

  • Social Work

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 92-893-1120-7