Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Shari J. Granlöf

Doktorand

Undervisning

Jag började undervisa på socionomprogrammet som gästföreläsare när jag arbetade som socionom.

Jag har sedan dess undervisat på den tidigare grundutbildningens tredje termin, Kunskapsproduktion och kunskapshantering i socialt arbete och handleder uppsatser på C-nivå, det akademiska examensarbetet för socionomexamen. I den nuvarande grundutbildningen har jag undervisat på sjätte terminen, Det sociala arbetets organisering, och sjunde terminen, Professionellt socialt arbete.

Numera undervisar jag på våra internetbaserade kurser. Socialt arbete: Grundkurs vänder sig till dem som är intresserad av att få grundläggande kunskaper i socialt arbete, dem som redan finns inom det sociala verksamhetsfältet och till dem som har ett mera allmänt intresse av kunskapsområdet. Socialt arbete: Fortsättningskurs fördjupar kunskaper om metoder och teorier i socialt arbete och, specifikt för mig, om institutionell och organisatorisk utformning i socialt arbete. Jag föreläser även på vår engelska grundkurs Social Work in Sweden.

Jag är aktiv i en samarbetsgrupp där Socialhögskolan tillsammans med olika lärosäten och frivilliga organisationer bidrar till utveckling av socionomutbildningen i Azerbaijan.

Forskning

Mina forskaransatser tar sin utgångspunkt i socionomyrket och den yrkesakademiska utbildning av socionomer. För närvarande arbetar jag med projektet Socionomutbildning: Om högre utbildning som samhällsinstitution och processen att ’bli’ socionom.

Projekt med disputerade forskare:

Socialstyrelsen (2008-2011) Utvärdering av ”Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar”, ”Nationell utvärdering av hemlöshetssatsning”. Utvärderingen genomfördes tillsammans med Hans Swärd, Verner Denvall, Marcus Knutagård, Socialhögskolan i Lund samt Marie Nordfeldt, Ersta Sköndal Högskola.

Centrum för utvärdering av socialt arbete, CUS (2002) ”Kartläggning av utvärderingsutbildningar”. Projektet genomfördes tillsammans med Per-Åke Karlsson, Göteborgs universitet/Högskolan i Borås och Verner Denvall, Lunds universitet.

FAS (2001) Nutida utvärderande av sociala program. Projektet genomfördes tillsammans med Verner Denvall, Lunds universitet.

Övrigt

Meriter

Jag har arbetat med socialt arbete i olika praktiska verksamheter inom offentlig sektor med skilda klientgrupper; socialsekreterare, Socialjouren Helsingborgs stad; flyktingsekreterare, socialsekreterare ekonomiskt bistånd, Höganäs kommun; frivårdsinspektör, Kriminalvårdsmyndigheten Helsingborg. Inte långt efter avslutad grundutbildning återvände jag till studier för att fokusera det sociala arbetet som kunskapsfält och föremål för utveckling, akademisering och professionalisering.

2002 Magister i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet
1996 Socionomexamen, Socialhögskolan, Lunds iniversitet
1981-1984 University of Minnesota, College of Liberal Arts

Konferenser

Hemlöshet – Många ansikten, mångas ansvar, Hemlöshetsutvärdering. Avslutande konferens kring satsningen. Socialstyrelsen, Ersta Sköndal högskola och Socialhögskolan vid Lunds universitet, december 2010.

(O)möjlig samverkan, Hemlöshetsutvärdering. Om samverkan och samverkansprojekt, Socialhögskolan vid Lunds universitet, maj 2010.

Kunskap: Tvång eller Vilja, Hemlöshetsutvärdering. Om aktuell hemlöshetsforskning, Ersta Sköndal högskola och Socialhögskolan vid Lunds universitet, Stockholm, oktober 2009.

”Research and development units and evaluation in Swedish welfare services”, paper presenterat vid American Evaluation Association Annual Meeting, Reno USA, november 2003.

Att utbilda för utvärdering - en nationell kartläggning, finansierad av Socialstyrelsen/Centrum för utvärdering av socialt arbete, Göteborg, oktober 2002.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Shari Granlöf
E-post: shari_j [dot] granlof [at] soch [dot] lu [dot] se

Doktorand

Socialhögskolan

C111

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg