Default user image.

Sofia Linderot

Socionom | Fil dr | FL i socialt arbete | Universitetsadjunkt

Default user image.

Lag & Rätt. Handbok med fokus på psykisk funktionsnedsättning.

Författare

  • Sofia Linderot

Ämne

  • Social Work

Nyckelord

  • law
  • mental disability

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-44-09279-9