Default user image.

Sofia Linderot

Socionom | Fil dr | FL i socialt arbete | Universitetsadjunkt

Default user image.

Att placera eller inte placera i släktinghem, det är frågan : En studie kring familjehemsplaceringar - lagstiftning, attityder och handläggning inom socialtjänsten

Författare

  • Sofia Linderot

Ämne

  • Social Work

Status

Published

Handledare

  • Gunvor Andersson