Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Välfärd och kyrka : Underlag för reflektion

Författare:
  • Stig Linde
Publiceringsår: 2016
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala

Abstract english

Inom ramen för Svenska kyrkans forskningsenhets projekt "I vems tjänst?", som är ett teologiskt aktionsforskningsprojekt om kyrka och välfärd, har under 2015 denna rapport arbetats fram för att ge en kunskapsöversikt
om fält där kyrka och välfärd kopplas till varandra. Syftet med denna
förberedande undersökning är att bidra till underlag för att formulera frågeställningar och problem mer precist. Rapporten presenterar forskning och teoretiska begrepp som kan komma att användas i reflektion om kyrkans roll i dagens samhälle och i aktionsforskningsprojekt på lokal nivå.

Det första kapitlet utgår från den socialpolitiska litteraturen och är avsett
som en introduktion till befintliga begrepp och utvecklingen av det som kan
kallas välfärdspolitik, dess motiv och byggstenar.

I ett andra kapitel lyfts religionens roll som bidragsgivare i utvecklingen
av välfärdsanordningar fram, i synnerhet historikers och välfärdsforskares
syn på vad lutherska inslag i en kyrko- och samhällstolkning kan utgöras av.

I det tredje kapitlet återkopplas till en rad av de begrepp som presenteras
i kapitel I och relateras tentativt, på försök, i en diskussion om kyrkan som
välfärdsaktör.

I kapitel fyra presenteras en modell för att undersöka inom- och utomorganisatoriska faktorer som har betydelse för kyrkans, församlingens eller
den diakonala organisationens rolltagande.

Keywords

  • Sociology
  • Philosophy, Ethics and Religion
  • Svenska kyrkan
  • diakoni
  • diakonalt arbete
  • välfärd
  • välfärdsinstitutioner

Other

Published
  • ISBN: 978-91-86781-31-6
Stig Linde. Foto: Patrik Hekkala
E-post: stig [dot] linde [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 94 25

+46 70 302 21 41

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg