Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgodoräknande av tidigare meriter

Jag tror att jag har meriter som motsvarar en kurs som ges. Kan jag tillgodoräkna dem?

Om du tror att du har meriter motsvarande en kurs som du ska läsa kan du ansöka om tillgodoräknande när du har antagits till studier vid Lunds universitet. Du kan åberopa både formell, informell och icke-formell kompetens.

Utredningen tar en till två månader så skicka in ditt ärende i god tid. Om du åberopar informella eller icke-formella meriter blir utredningen ännu mer omfattande och kan ta längre tid. 

Tänk på att ett positivt beslut om tillgodoräknande kan få vissa konsekvenser för dina studier:

  • Du har inte rätt att gå den kurs eller delkurs som du har fått tillgodoräknad.
  • Om du läser ett program kan tillgodoräknandet innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst den tillgodoräknade kursen.
  • Resultatet på kursen blir ett tillgodoräknande (T) och kursen betygssätts alltså inte.
  • Centrala studiemedelsnämnden (CSN) beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.

Formella meriter

Om du vill ansöka om tillgodoräknande för formella meriter, det vill säga enbart tillgodoräkna dina tidigare studiemeriter, ansöker du om detta via webbsidan Studentärende. Bifoga relevanta kursplaner, litteraturlistor och resultatintyg för att bekräfta dina åberopade meriter.  

Studentärende | Socialhögskolan (lu.se)

Om du samtidigt vill ansöka om tillgodoräknande för informella eller icke-formella meriter, så gör du det enligt nedan.

Informella och icke-formella meriter

Om du utöver dina formella meriter också vill åberopa informella (arbetslivserfarenhet) eller icke-formella (till exempel studiecirklar, internutbildningar) meriter ska du istället skicka in din ansökan via webbsidan Tillgodoräknande under utbildning (scrolla en bit ned på den sidan så hittar du ett formulär).

Bifoga förutom kursplaner och litteraturlistor också tjänstgöringsintyg som bekräftar anställningens omfattning, varaktighet och arbetets innehåll. Har du genomfört andra typer av utbildningar såsom till exempel internutbildning, studiecirklar eller liknande krävs utbildningsintyg i någon form för att styrka dessa.  

Tillgodoräknande under utbildning | Lunds universitet

Bedömning

Våra ämnesföreträdare och studierektor utreder och granskar ansökan samt bedömer om och i så fall hur dina meriter kan tillgodoräknas. Utredningen tar en till två månader. Om du åberopar informella eller icke-formella meriter blir utredningen ännu mer omfattande och kan ta längre tid. För att ett tillgodoräknande ska vara möjligt krävs att motsvarigheter finns, likheter räcker inte.