Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkan i Barnahus kring brottsutsatta barn. En komparativ idéspridningsstudie i nordiska kontexter.

Författare:
  • Susanna Johansson
Publiceringsår: 2012
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Konferensbidrag

Abstract english

Rättsväsendets oförmåga att tillgodose barns rättigheter och rättssäkerhet som brottsoffer har under senare år uppmärksammats och lett till en rad åtgärder, däribland etableringen av s.k. Barnahus. Barnahusidén har genomgått en nordisk spridningsprocess från Barnahusíd på Island som startade 1998 till starten av en försöksverksamhet på sex orter i Sverige år 2006, till ytterligare ett 20-tal orter i Sverige, sju orter i Norge, ett antal i Danmark och en försöksverksamhet i Finland. Barnahusen utgör verksamheter med nära samverkan under ett gemensamt tak mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet kring utredningar av misstänkta vålds- och/eller sexualbrott mot barn. Målet är dels att förbättra utredningskvaliteten och effektivisera rättsprocessen, dels att förbättra skydd och stöd till barnen. Barnahusidén präglas mot denna bakgrund av ett institutionellt spänningsförhållande mellan en straffrättslig logik och en behandlingslogik. Fokus för projektet är hur idén har spridits och översatts i och mellan de nordiska länderna, med särskild uppmärksamhet mot hur spänningsförhållandet mellan straffrätt och socialrätt har hanterats i respektive länder, dvs. hur ett gemensamt institutionellt fält växer fram i Norden och vad som kommer att prägla detta. Ytterligare ett fokus utgörs av olika former för formell och informell styrning av idén i och mellan länderna. I projektet utarbetas ett teoretiskt ramverk för att studera och jämföra idéspridning och styrning av Barnahusidén.

Keywords

  • Social Work

Other

Nordiskt samarbetsråd för kriminologi/Scandinavian Research Council for Criminology´s 54th Research Seminar.
Unpublished
Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala
E-post: susanna [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 23

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg