Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala

Susanna Johansson

Universitetslektor och docent i socialt arbete

Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala

Samverkan i Barnahus kring brottsutsatta barn. En komparativ idéspridningsstudie i nordiska kontexter.

Författare

  • Susanna Johansson

Summary, in Swedish

Rättsväsendets oförmåga att tillgodose barns rättigheter och rättssäkerhet som brottsoffer har under senare år uppmärksammats och lett till en rad åtgärder, däribland etableringen av s.k. Barnahus. Barnahusidén har genomgått en nordisk spridningsprocess från Barnahusíd på Island som startade 1998 till starten av en försöksverksamhet på sex orter i Sverige år 2006, till ytterligare ett 20-tal orter i Sverige, sju orter i Norge, ett antal i Danmark och en försöksverksamhet i Finland. Barnahusen utgör verksamheter med nära samverkan under ett gemensamt tak mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet kring utredningar av misstänkta vålds- och/eller sexualbrott mot barn. Målet är dels att förbättra utredningskvaliteten och effektivisera rättsprocessen, dels att förbättra skydd och stöd till barnen. Barnahusidén präglas mot denna bakgrund av ett institutionellt spänningsförhållande mellan en straffrättslig logik och en behandlingslogik. Fokus för projektet är hur idén har spridits och översatts i och mellan de nordiska länderna, med särskild uppmärksamhet mot hur spänningsförhållandet mellan straffrätt och socialrätt har hanterats i respektive länder, dvs. hur ett gemensamt institutionellt fält växer fram i Norden och vad som kommer att prägla detta. Ytterligare ett fokus utgörs av olika former för formell och informell styrning av idén i och mellan länderna. I projektet utarbetas ett teoretiskt ramverk för att studera och jämföra idéspridning och styrning av Barnahusidén.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Ämne

  • Social Work

Conference name

Nordiskt samarbetsråd för kriminologi/Scandinavian Research Council for Criminology´s 54th Research Seminar.

Conference date

2012-05-06 - 2012-05-09

Conference place

Selfoss, Iceland

Status

Unpublished

Projekt

  • Samverkan i barnahus. En komparativ studie av barnahusmodellens spridning och styrning i Norden