Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Juridifiering som institutionell förändring. Om mötet mellan straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk samverkan

Juridification as institutional change
Författare:
 • Susanna Johansson
Publiceringsår: 2011
Språk: Svenska
Sidor: 38-59
Publikation/Tidskrift/Serie: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift
Volym: 34:4
Nummer: 135
Dokumenttyp: Artikel i tidskrift
Förlag: DJØF Publishing

Abstract english

Denna artikel handlar om vad som sker i mötet mellan straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk samverkan i en kontext av barnahus - där socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis- och åklagarmyndigheter samverkar under ett gemensamt tak kring utredningar av misstänkta brott mot barn. Utifrån ett rättssociologiskt institutionellt perspektiv presenteras och vidareutvecklas förståelsen för juridifieringen som institutionell förändring till följd av samverkan. Särskilt fokus riktas mot institutionella spänningsförhållanden och normkonflikter, samt rättens betydelse för de processer och förhandlingar som tar form genom samverkan utifrån två motstridiga beslutslogiker - en normrationell straffrättslig logik och en målrationell socialrättslig behandlingslogik. Artikeln syftar till att öka förståelsen för hur både formella och informella strukturer, processer och maktspel påverkar rättens innehåll, liksom det påvisade tolkningsföreträdet för den straffrättsliga logiken framför behandlingslogiken - med andra ord juridifieringen.

Keywords

 • Law and Society
 • Social Work
 • socialrätt
 • straffrätt
 • juridifiering
 • samverkan
 • barnahus
 • institutionella logiker
 • institutionell förändring
 • makt
 • målrationalitet
 • normrationalitet
 • intresseavvägning

Other

Published
 • ISSN: 0105-1121
Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala
E-post: susanna [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 23

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg