Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala

Susanna Johansson

Universitetslektor och docent i socialt arbete

Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala

Juridifiering som institutionell förändring. Om mötet mellan straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk samverkan

Juridification as institutional change

Författare

 • Susanna Johansson

Summary, in Swedish

Denna artikel handlar om vad som sker i mötet mellan straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk samverkan i en kontext av barnahus - där socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis- och åklagarmyndigheter samverkar under ett gemensamt tak kring utredningar av misstänkta brott mot barn. Utifrån ett rättssociologiskt institutionellt perspektiv presenteras och vidareutvecklas förståelsen för juridifieringen som institutionell förändring till följd av samverkan. Särskilt fokus riktas mot institutionella spänningsförhållanden och normkonflikter, samt rättens betydelse för de processer och förhandlingar som tar form genom samverkan utifrån två motstridiga beslutslogiker - en normrationell straffrättslig logik och en målrationell socialrättslig behandlingslogik. Artikeln syftar till att öka förståelsen för hur både formella och informella strukturer, processer och maktspel påverkar rättens innehåll, liksom det påvisade tolkningsföreträdet för den straffrättsliga logiken framför behandlingslogiken - med andra ord juridifieringen.

Avdelning/ar

 • Rättssociologiska institutionen
 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Sidor

38-59

Publikation/Tidskrift/Serie

Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift

Volym

34:4

Issue

135

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

DJØF Forlag

Ämne

 • Law and Society
 • Social Work

Nyckelord

 • socialrätt
 • straffrätt
 • juridifiering
 • samverkan
 • barnahus
 • institutionella logiker
 • institutionell förändring
 • makt
 • målrationalitet
 • normrationalitet
 • intresseavvägning

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0105-1121