Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala

Susanna Johansson

Universitetslektor och docent i socialt arbete

Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala

Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skolår 7-9). Sammanställning av empiriskt material insamlat genom kvalitativa intervjuer med elever, lärare och rektorer vid två olika skolor juni månad 2005

Författare

 • Susanna Johansson
 • Stefan Larsson
 • Per Wickenberg

Summary, in Swedish

Föreliggande rapport handlar om demokrati, delaktighet och inflytande i två av Lomma kommuns grundskolor. Elevers rättigheter till inflytande finns föreskrivet i barnkonventionen, skollagen, kommunala styrdokument, samt i enskilda skolors lokala vardag. Vad innebär elevinflytande? Hur gestaltas elevinflytandet, formellt och informellt? Hur upplever elever möjligheterna till delaktighet i undervisningen? Skiljer sig förhållningssättet till elevinflytande mellan olika lärare och rektorer? Detta är frågor som diskuterats med elevgrupper, lärargrupper samt med skolornas rektorer. Resultaten från samtalen visar på svårigheterna med att uppnå reellt elevinflytande. Hur skall man då gå vidare i riktning mot målen?

Avdelning/ar

 • Rättssociologiska institutionen

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Research Report in Sociology of Law

Volym

2005:4

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Sociology of Law, Lund University

Ämne

 • Law and Society

Nyckelord

 • rättssociologiska enheten
 • sociology of law
 • Demokrati
 • Delaktighet
 • Elevrättigheter
 • Rättssociologi
 • Grundskolan
 • Elevinflytande

Status

Published

Report number

2005:4

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1404-1030
 • ISBN: 91-7267-201-3