Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala

Susanna Johansson

Universitetslektor och docent i socialt arbete

Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala

Hållbar samverkan? : En fallstudie av samverkan i hållbar offentlig byggupphandling

Författare

 • Lina Wedin Hansson
 • Susanna Johansson

Summary, in Swedish

Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och stadsomvandlingsprojekt, där möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn har kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna. Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen”, finansierat av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) samt med samfinansiering från Miljöförvaltningen, Malmö stad.
Malmö stads stadsomvandlingsprojekt ”Hållbara Rosengård” utgör ett aktuellt exempel på en satsning där offentlig upphandling inom bl.a. byggentreprenader har använts som ett medel för att bidra till hållbar stadsutveckling. Denna rapport presenterar en fallstudie av ett specifikt byggprojekt som genomfördes inom ramen för Hållbara Rosengård och som inkluderade både sociala och miljömässiga hållbarhetskrav i upphandlingen. Rapporten redovisar och diskuterar några centrala empiriska resultat från denna studie, med särskilt fokus på offentlig-privat samverkan å ena sidan och beslutsprocesser och hållbarhetsincitament å andra sidan. Rapporten syftar härutöver till att identifiera några särskilt viktiga områden för fortsatt forskning och utveckling, och att vara till nytta för det fortsatta implementeringsarbetet gällande samverkan kring hållbar offentlig upphandling.

Avdelning/ar

 • Rättssociologiska institutionen
 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2016-11-30

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Sociology of Law Research Report

Volym

1

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Sociology of Law, Lund University

Ämne

 • Other Social Sciences not elsewhere specified
 • Law and Society

Nyckelord

 • Samverkan
 • Upphandling
 • Hållbar utveckling
 • Byggforskning
 • Sociala hänsyn
 • Miljöhänsyn

Status

Published

Projekt

 • Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen

Report number

1

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1404-1030
 • ISBN: 978-91-7267-388-5