Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Covid-19 höstterminen 2020

Information till dig som studerar vid Socialhögskolan
Socialhögskolan följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19.

Covid-19. Foto: Pixabay

Fakultetens åtgärder för en säker studiemiljö

Att studera hos oss ska vara tryggt. Samhällsvetenskapliga fakulteten har därför genomfört en rad åtgärder för att undervisningen i våra lokaler ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: 

 • Vi har anpassat möbleringen i våra lokaler så att avstånd ska kunna hållas.
 • Undervisningssalar kommer att utnyttjas under en större del av dagen för att sprida ut undervisningen.
 • Handsprit finns tillgängligt utanför lärosalar från och med 17 september.
 • Desinfektionsservetter finns tillgängliga i alla salar på Socialhögskolan.

Minskad smittspridning – allas ansvar 

Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du som studerar hos oss: 

 • håller avstånd! (1,5 m)
 • stannar hemma vid tecken på förkylning och sjukdom
 • tvättar händerna ofta och noga eller använder handsprit
 • lämnar undervisningssalen och korridoren efter avslutad lektion
 • respekterar avgränsningar i lokalerna
 • respekterar möblering i lektionssalar och inte flyttar runt stolar och bord
 • inte rör undanplockade möbler

Ta hand om varandra i höst. Tillsammans hjälps vi åt!

Håll dig informerad via: https://www.sam.lu.se/covid-19

Undervisningpolicy på Socialhögskolan med anledning av Covid-19

Från och med den 15 juni 2020 har regeringen öppnat upp för undervisning på campus. Fortfarande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning följas https://www.lu.se/om-universitetet/med-anledning-av-coronavirusetcovid-19.

Socialhögskolan följer dessa riktlinjer. För att kunna upprätthålla de avstånd som krävs är därför antalet platser i lärosalarna begränsade. Det innebär att en stor del av undervisningen fortsätter att ske online. Vilka moment som är campusförlagda respektive online framgår av ditt schema. Vid campusförlagda moment erbjuds inga parallella alternativ online. Som student kan man inte kräva ett uppsamlingstillfälle online.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg