Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv. Utsatthet och socialt arbete, 7,5 hp

SASA005

Kursen syftar till att placera in socialt arbete med barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv, samt i en aktuell empirisk och teoretisk forskningskontext.

Kursen har en bred ansats och vill ge deltagarna möjlighet att inom kursens ram fördjupa sig inom delområden som anknyter till avhandlingsarbetet. Kursen ges inom ramen för den nationella forskarskolan i socialt arbete och riktar sig i första hand till forskarstuderande i socialt arbete, men i mån av plats kan även sökande med annan tillhörighet antas. Nationella forskarskolans doktorander har företräde.

Kursen ges i samarbete mellan institutionerna för socialt arbete i Lund, Göteborg och Stockholm.

Kontakt

Kontaktpersoner i Lund
Susanna Johansson
Telefon: 046-222 92 23
E-post: susanna [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se

Lina Ponnert
Telefon: 046-222 94 43
E-post: lina [dot] ponnert [at] soch [dot] lu [dot] se

Kontaktpersoner i Göteborg
Ingrid Höjer
Telefon: 031-786 15 68
E-post: ingrid [dot] hojer [at] socwork [dot] gu [dot] se

Monica Nordenfors
Telefon: 031-786 57 90
E-post: monica [dot] nordenfors [at] socwork [dot] gu [dot] se

Kontaktpersoner i Stockholm
Marie Sallnäs
Telefon: 08-674 70 37
E-post: marie [dot] sallnas [at] socarb [dot] su [dot] se

Yvonne Sjöblom
Telefon: 08-16 48 59
E-post: yvonne [dot] sjoblom [at] socarb [dot] su [dot] se

Kursdokument