Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskning i socialt arbete som förmedlande länk mellan vetenskap och praktik

7.5 eller 15 hp
Kursen ges inte för närvarande.

Kursen inleds med en presentation av vetenskapsteoretiska perspektiv, med särskild tonvikt på samhällsvetenskap, i synnerhet socialt arbete. Därefter diskuteras och analyseras och diskuteras med vetenskapsteoretiska metoder ett antal beständiga frågor inom socialt arbete, som relationen eller motsättningen mellan vetenskap och praktik; värderingars och politiska ställningstagandens roll i det sociala arbetet; hur forskning i ämnet bör eller kan bedrivas: forskningens kunskapsobjekt; frågan om evidensbasering, med mera.

Kursen löper från det abstrakta till det mer konkreta; från vetenskapsteorier över metodologi till empirisk forskning i socialt arbete och till deltagarnas egen forskning. Inledningsvis presenteras ett antal vetenskapsteorier och frågeställningar och därefter övergår successivt initiativet till seminariedeltagarna. Möjliga kategoriseringsscheman för att bättre förstå relationen mellan vetenskap och praktik kommer att föreslås och diskuteras. Deltagarna redogör för sina forskningsfrågor (i till exempel avhandling eller annan forskning) och de tillvägagångssätt (ansats, metod, teori, empiri) som valts eller begrundats.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg