Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Professionellt socialt arbete, 15 hp

SOAN63/SOPM21

Denna kurs på avancerad nivå ges som obligatorisk kurs på socionomprogrammets sjunde termin, kurs SOPM21. Det är också en sökbar kurs som kan ingå i magister- eller masterexamen, SOAN63. Kursen består av dels ett större enskilt arbete dels av pedagogiska inslag som skall stimulera till reflektion över lärandeprocesser i kunskapsinhämtning.

Det enskilda arbetet genomförs i form av en interventionsplan, dvs förslag på hur ett socialt problem kan hanteras ur en rad infallsvinklar som juridiska, professionella, vetenskapliga och etiska. Utgångspunkten är realistiska fallbeskrivningar om någon form av problematik. Interventionsplanen ska motiveras genom stöd i aktuell forskning och i praktik och i den förslagna interventionen skall även utvärdering föreslås.

Kursdeltagaren förväntas ta reda på hur professionella praktiker själva skulle ställa sig till problemet och hur de vill lösa det. Under kursen sker handledning av lärare och av brukare.

Samtliga studenter kommer att tillhöra en mindre studiegrupp med särskilda tider för handledning och examination.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg