Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete, 15 hp

SOAN54
Denna kurs ger dig en orientering i klassiska och moderna samhällsvetenskapliga teorier och deras centrala begrepp. Dessa kan sedan användas för att förstå sociala problem, processer och relationer på övergripande nationell nivå, såväl som på organisations- och interaktionsnivå.

Detta är en fristående kurs som kan ingå i en masterexamen i socialt arbete och är en obligatorisk kurs inom masterprogrammet i socialt arbete. Kursen har utvecklats speciellt för att fylla socionomers behov av samhällsvetenskapliga teorier för att förstå samhället, mänskligt samspel och organisationer.

Under kursen får du insikt om:

  • hur du kan använda och utveckla samhällsvetenskaplig teori
  • teorier på makronivå om hur klass, kön, kultur och makt formar och formas av samhället
  • mikroteori som behandlar mänskligt samspel
  • teorier på mesonivå som rör samspel mellan och inom organisationer
  • hur vi konstruerar, kategoriserar och hanterar individer och sociala problem

På kursen får du också fördjupa dig i och diskutera hur olika begrepp och teoretiska perspektiv som är relevanta för både det sociala arbetet och det sociala i allmänhet kan tillämpas.

Kursen ges på halvfart i en jämn takt under en hel termin. Hälften av undervisningstiden ägnar du åt föreläsningar och hälften åt obligatoriska seminarier.

Efter kursen

Kursen är användbar för dig som skriver uppsats, forskningsplan eller söker ingångar till analys av empiriskt material. Men den är också till för dig som efter kursen vill bli bättre på att utveckla det sociala arbetet och reflektera kring det och olika samhällsförändringar.

Sidansvarig:

Kursföreståndare

Håkan Jönson
046-222 12 93
hakan [dot] jonson [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg