Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete: Barn med beteendeproblem - selektiv prevention i socialt arbete, 7,5hp

SOAN51

Kurs som ges på avancerad nivå vänder sig till dig som i ditt arbete möter och/eller ansvarar för barn och unga inom socialtjänst, barnpsykiatri, skola, institutionsvård och angränsande verksamheter. Kursen ges på kvartsfart över en termin.

Kursen är en vidareutveckling av en kurs som tidigare getts på grundnivå i samverkan med Socialstyrelsen. Kursen ger en orientering i evidensbaserat socialt arbete inriktat på barn och unga. Kursen ger övergripande perspektiv på psykiska och sociala problem samt kunskaper om principer, idéer och metoder som kan användas för riktade förebyggande insatser för barn med beteendeproblem. Kursens utgångspunkt är internationell forskning om barns utveckling och välbefinnande under olika livsvillkor samt om socialt arbete med barn och deras familjer. Särskilt fokus ägnas evidensbaserad forsknings och socialt arbetes möjligheter och begränsningar. Kursen ger verktyg för reflektion kring yrkesrelaterade frågeställningar och problem. Med utgångspunkt från resultat från svensk och internationell forskning ska kursen söka besvara den mer specifika frågan: Är det möjligt att dra grundläggande slutsatser om hur selektiva insatser kan förebygga problemutveckling och hjälpa barn och unga med beteendeproblem?  Kurstillfällena varvas med föreläsningar, presentationer, gruppövning och litteraturseminarier i varierande gruppstorlekar. Behörighetskraven framgår av kursplanen.

 

Sidansvarig:

Kursföreståndare

Jan Gassne
jan [dot] gassne [at] soch [dot] lu [dot] se
 

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg