Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete: Handledning och konsultation inom hälso- och sjukvård, 15 hp

SOAN49

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter som berör socialt arbete med särskild inriktning på handledning och konsultation inom hälso- och sjukvård.

Kursen omfattar två moment vilka löper parallellt.

  1. Det första momentet fokuserar på teori om det sociala arbetets och det kurativa arbetets villkor, förutsättningar och ramar; kunskap om professionsteori; normalutveckling ur ett livscykelsperspektiv samt kunskaper om risk och skyddsfaktorer. Momentet ger vidare fördjupade kunskaper i teorier och metoder i socialt arbete med inriktning på handledning och konsultation.
  2. Det andra momentet fokuserar på färdigheter som anknyter till handledning och konsultativt arbete med personal inom hälso- och sjukvård. Momentet syftar till att teoretiskt, metodmässigt och pedagogiskt arbeta med att upprätta, analysera och vidareutveckla handledning och eget konsultativt arbete. Vidare ska studenten utveckla förmågan att stimulera samverkan mellan för patienten / klienten viktiga aktörer. Momentet ger ökad medvetenhet om konsekvenserna av egna teori- och metodval och förhållningssätt. Etiska dilemman och problem för professionella i mötet inom hälso- och sjukvård behandlas.
Sidansvarig:

Kursdokument

Kursföreståndare

Jan Gassne
jan [dot] gassne [at] soch [dot] lu [dot] se
 

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg