Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Socialt arbete med äldre, 15 hp

SOAN60/SOPM15
Behovet av socialt arbete inriktat mot de äldre är stort. På denna kurs får du särskilda kunskaper om åldrande och åldersrelaterad social problematik.

Kursens ges som fristående kurs och som valbar kurs på socionomprogrammets sjunde termin. Du kan också läsa kursen som fristående kurs och använda den i en magister/masterexamen i samhällskunskap med fördjupning i socialt arbete.

Under kursen får du kunskap om:

  • åldrande och äldre som målgrupp
  • centrala teorier om människans åldrande
  • lagstiftning och andra regelverk som rör äldre
  • demografiska förändringar och dess betydelse
  • äldreomsorg, ledarskap och organisation

Du får dessutom på kursen särskilt diskutera sociala utmaningar och sociala problem som får egenartad karaktär under ålderdomen. Det vill säga missbruk, ensamhet, fattigdom, migration, sexualitet och död. Därutöver får du diskutera och studera människans åldrande ur etiska frågeställningar, genusperspektiv, migration, etnicitet, funktionsnedsättning och sexualitet.

På kursen har du föreläsningar och seminarier ledda av forskare/lärare som gjort omfattande forskning inom äldreområdet. Undervisningen bygger också på att du är aktiv både enskilt och i grupp.

Efter kursen

Målet är att du efter kursen ska kunna visa på fördjupade kunskaper inom socialt arbete för äldre. Efter kursen ska du också vara bättre rustad för forskning, utvecklingsarbete och en arbetsmarknad som vill se mera utveckling och nya idéer.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg