Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete med barn och unga, 15 hp

SOAN33/SOPM02

En kurs för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om socialt arbete med barn och unga i olika verksamhetsområden.

För studenter på socionomprogrammet är denna kurs en av de valbara kurser på avancerad nivå, som ges på 7:e terminen. Den kan också sökas som fristående kurs av socionomer eller andra med motsvarande utbildning.

Kursens huvudlärare representerar socialt arbete och är verksamma med forskning i socialt arbete eller i praktiskt socialt arbete.

Barns villkor i samhället är ständigt i fokus för medier, statliga utredningar och myndigheter. Frågan om vilka krav som bör ställas på socionomer verksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården har därmed fått stor uppmärksamhet. Praktikens komplexitet tillsammans med kraven på kunskapsbaserat socialt arbete medför att kunskaperna och erfarenheterna inom området ständigt behöver uppdateras och diskuteras med utgångspunkt i ett barnperspektiv. I kursen ges kunskap om områdets vetenskapliga grund och utrymme ges för diskussion och reflektion med utgångspunkt i vetenskap, beprövad erfarenhet och utifrån ett barnperspektiv. Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om, och förståelse av, olika teoretiska perspektiv och problemområden i forskning och praktik avseende socialt arbete med barn och unga, samt ge verktyg för reflektion kring yrkesrelaterade frågeställningar och problem, etiska dilemman och förhållningssätt.  I kursen fokuseras utredningsaspekten i arbetet med barn och unga där bedömning, analys och beslutsfattande utgör en central del av arbetet, varmed fördjupad kunskap om barns utveckling och välbefinnande under olika livsvillkor också ingår i kursen.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg