Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete med barn och unga, 15 hp

SOAN33/SOPM02

En kurs för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om socialt arbete med barn och unga inom bland annat socialtjänst, skola och barnpsykiatri.

För studenter på socionomprogrammet är denna kurs en av de valbara kurser på avancerad nivå, som ges på 7:e terminen. Den kan också sökas som fristående kurs av socionomer eller andra med motsvarande utbildning.

Kursens huvudlärare representerar psykologi, socialt arbete och sociologi och är verksamma med forskning i socialt arbete. Därtill inbjuds gästföreläsare från barnpsykiatri och socialtjänst, såväl forskare som praktiskt verksamma.

Barns villkor i samhället är ständigt i fokus för medier, statliga utredningar och myndigheter. Frågan om vilka krav som bör ställas på socionomer verksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården har därmed fått stor uppmärksamhet. Praktikens komplexitet tillsammans med kraven på kunskapsbaserat socialt arbete medför att kunskaperna inom området ständigt behöver uppdateras.

Kursen belyser barns utveckling och familjers levnadsvillkor, socialt arbete med barn och unga som forskningsområde och praktik samt etiska dilemman, förhållningssätt och värderingar i socialt arbete med barn och unga. Den avser att ge kunskap om områdets vetenskapliga grund och ge utrymme för diskussion och reflektion kring sambandet mellan vetenskap, beprövad erfarenhet och brukares/barns perspektiv.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg