Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 hp

SOAN38/SOPM03

Kursen ingår som valfri fördjupningskurs på termin 7 för dig som studerar på socionomprogrammet. Du kan också läsa kursen som fristående kurs och använda den i en magister/masterexamen i samhällskunskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ger dig fördjupad kunskap om:

  • behandlingsteorier, behandlingsmetoder med familjer och dess vetenskapliga relevans för interventioner
  • om hur du tillämpar familjeterapeutiska metoder på systemisk och interaktionistisk grund, samt tillämpning av dessa i övningar
  • vetenskapliga och metodiska synsätt och begrepp för att förstå och beskriva familjers funktion, situation och mönster

På kursen har du föreläsningar och seminarier ledda av etablerade forskare, ofta internationellt publicerade, samt kliniker med hög specialistkompetens inom olika familjebehandlingsmetoder. Flera undervisningsdagar består av handledningsledda övningar.

Vid ett flertal tillfällen har kursdeltagare blivit inbjudna till internationella familjebehandlingsseminarier anordnade i Lund.

Efter kursen

Målet med kursen är att du ska tillägna dig ett systemiskt tänkande och praktiskt utförande för socialt arbete med främst familjer. Du lär dig att välja en intervention för en specifik familj; granska dem i syfte att undersöka deras giltighet och i vilken grad de är forskningsbaserade.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg