Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder, 15 hp

SOAN35/SOPM11

Kursen ingår som valfri fördjupningskurs på termin 7 inom socionomprogrammet. Kursen kan också läsas som fristående kurs och kan användas i en masterexamen i samhällskunskap med fördjupning i socialt arbete vid Lunds universitet.

Kursen avser att ge fördjupade teoretiska kunskaper om förutsättningar som kan medverka till att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i samhället utan att diskrimineras. Kurser avser också att ge fördjupad förmåga att reflektera, analysera och dra slutsatser kring hur socialt arbete som profession kan bistå människor så att deras funktionsförmåga ökar.

Kursen utgår från konventionen om de mänskliga rättigheterna och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utifrån olika perspektiv undersöks vilka möjligheter och hinder som finns för människor med funktionsnedsättning att delta i samhällets olika delar. Därmed synas också samhällets vilja till att undanröja funktionshinder som kan påverka konsekvenserna av att leva med en funktionsnedsättning. Speciell vikt läggs vid hur socionomer kan bidra till att fler människor blir delaktiga i samhället utifrån sina förutsättningar, behov och önskemål.

Kursen tar upp utveckling, aktuella diskurser, begrepp och teoretiska perspektiv inom området. Den presenterar aktuell forskning och den låter människor med egna erfarenheter av nedsatt funktionsförmåga komma till tals. Likaså ges utrymme åt profession och det direkta sociala arbetet på individ- grupp- och samhällsnivå.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg