Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder, 15 hp

SOAN35/SOPM11
På denna kurs tar vi utgångspunkt i normkritiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Målet är att ge dig fördjupade teoretiska kunskaper om förutsättningar som kan medverka till att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i samhället utan att diskrimineras. Vi utgår från konventionen om de mänskliga rättigheterna och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Med utgångspunkt i normkritiska perspektiv som belyser hur normer kring funktion samspelar med och kringgärdar köns-, sexualitets-, klass-, etnicitets- och åldersnormer, undersöker vi vilka möjligheter och hinder som finns för människor med funktionsnedsättning att delta i samhället. Därmed synas också samhällets vilja till att undanröja hinder som kan påverka konsekvenserna av att leva med en funktionsnedsättning. Vi reflekterar, analyserar och drar slutsatser kring hur socialt arbete som profession kan bistå människor så att deras funktionsmöjligheter ökar.

Kursen syftar till att ge både generell kunskap om det sociala arbetets uppdrag och möjligheter och din kommande roll som socionom, samt specifik kunskap om socialt arbete med personer med funktionsnedsättning. Särskild vikt läggs vid hur du som socionom inom ramen för din profession och det sociala arbetets organisationer kan bidra till att fler människor blir delaktiga i samhället utifrån sina förutsättningar, behov och önskemål.

Som student får du möjlighet att reflektera över din egen kommande professionella roll utifrån normkritiska perspektiv. Du kommer arbeta både individuellt och i grupp för att fördjupa dina kunskaper från föreläsningar, seminarier, kurslitteratur och studiebesök.

Kursen ingår som valfri fördjupningskurs på termin 7 inom socionomprogrammet. Den kan också läsas som fristående kurs och kan användas i en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg