Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik, 15 hp

SOAN41/SOPM16

Missbruk
Går det att förstå beroende? Går det att förändra? Hur kan vi vara en del i ett förändringsarbete?

 

Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik ges som fristående kurs på avancerad nivå, som kan ingå i en magister- eller masterexamen, och är även en valbar kurs inom socionomutbildningens ram. Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om missbruk och beroende. Vi tar bland annat upp behandlingsarbetets förutsättningar, utformning och resultat samt det professionella mötets form och innehåll.

Vi strävar efter att blanda teori med praktiska inslag och inblickar i fältet. Vår målsättning är att skapa en omväxlande och intressant kurs! Syftet med kursen är dels en fördjupning av missbrukskunskaperna, dels en fördjupad förmåga att iscensätta och reflektera över professionella möten samt att tillhandahålla verktyg för reflektion över den egna läroprocessen och den egna kunskapen.

Kursen tar upp bland annat:

  • drog- och beroendelära
  • motiverande samtal
  • sex-, spel- och hormonberoende
  • alkohol- och narkotikakontroll
  • olika behandlingsmodeller
  • behandlingsforskning
  • etik och professionella gränser
  • det professionella behandlingsarbetets innehåll och innebörder

Spelmissbruk
Kursens arbets- och examinationsformer

Föreläsningar, seminarium och studiebesök

Kursen baseras på studenternas självstyrda lärande enligt PBL-metoden (läs mer om detta under FAQ i högermenyn), föreläsningar, fallstudier, gästföreläsningar och studiebesök varvat med olika praktiska, videoinspelade och handledda samtals- och reflektionsövningar. Arbetet med PBL är gruppbaserat men varje student kan själv påverka innehållet av, takten för och djupet i sina studier.

Samtals- och reflektionsövningar

Vid olika tillfällen under kursens gång deltar studenterna i samtals- och reflektionsövningar. Vid första samtalstillfället får varje deltagare prova på att vara behandlare. Delar av det 30 minuter långa samtalet spelas in och spelas sedan upp i halvklass. Deltagarna väljer själva ut de sekvenser som skall visas och göras till föremål för reflektion från både handledare och studenter. Det andra samtalstillfället spelas inte in utan sker direkt i halvklass, där alla får prova på att vara behandlare. Handledningen på samtalet sker bl.a. med hjälp av s.k. reflekterande team. Vi erbjuder dessutom moment där studenterna kan träna på eller diskutera hur konkreta samtalssituationer kan hanteras.

Examinationsformer

Kursdeltagarna examineras genom författandet av PM som skall redovisas och seminariebehandlas samt hemtentamen som examineras med individuell feedback.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg