Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap, 15 hp

SOAN39/SOPM04/SOAU04 "mobiliseringskursen"
Kursen avser att ge fördjupade teoretiska kunskaper om förutsättningar för social mobilisering för utsatta och marginaliserade grupper i samhället.

Den avser att ge fördjupad insikt i kritiska teorier inom socialt arbete, förändringsstrategier, projektkunskap, entreprenörskap samt att erbjuda en plattform för handling och reflektion. Kursen erbjuder ett handlingsorienterat lärande. Kursen bygger på en vision om att vetenskaplig kunskap kan berikas av kunskap som bygger på personliga erfarenheter av utanförskap och marginalisering.

Kursen utvecklades i samarbete med det sociala företaget Basta och gavs första gången 2005. Basta och Socialhögskolan utvecklade kursen i ett gemensamt EU-projekt. Mellan åren 2005 och 2013 har 13 mobiliseringskurser gått av stapeln. Vi har samverkat med närmare fyrtio brukar- och intresseorganisationer. Studenterna som har rekryterats från dessa organisationer har egna erfarenheter av att ha varit drabbade av olika problem och av att ha varit brukare av socialt arbete.

I själva verket består kursen av olika parallella kurser. Kursen som studenterna från brukarorganisationer går har konstruerats som en uppdragsutbildning på grundläggande nivå (7,5 hp), vilket har inneburit att vi har kunnat rekrytera personer som inte har formell behörighet till högskolestudier. För socionomstudenterna är kursen en del av en valbar kurs på tio veckor inom socionomutbildningen.

Läs mer i kursfoldern (PDF - 12,2 MB).

Kurshemsida för även SOPM04 Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap, 15 hp samt uppdragskursen SOAU04 Social mobilisering och förändringsarbete, 7,5 hp.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg