Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 7,5 hp

SOAN50
Kursen syftar till att visa på den centrala roll utvärderingar har för att utveckla lärande och kunnande inom det sociala arbetet. På kursen får deltagarna utifrån teori och fallstudier reflektera över vems erfarenheter som kommer till tals i utvärderingar samt hur kunskap skapas och används i människovårdande verksamheter.

Kursen vänder sig till dig med minst en kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.

Kursen behandlar aktuell teoribildning kring utvärderingar samt metoder som används för insamling och bedömning av data i samband med utvärderingar. Du får också ta del av framväxten av olika utvärderingspraktiker – allt från brukarutvärderingar till effektstudier – som presenteras tillsammans med en diskussion om utvärderingars roll både nationellt och internationellt.

Inom kursen behandlas kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder, liksom olika utvärderingsmodeller.

Kursen innehåller föreläsningar och litteratur som behandlar utvärdering och kunskapsproduktion ur vetenskapsteoretiskt och kunskapssociologiskt perspektiv. Vidare behandlas centrala utvärderingsmodeller där fokus ligger på modellernas praktiska, tekniska och teoretiska aspekter. På kursen kommer du särskilt få ta del av olika aspekter av evidensbaserade studier och evidensbaserad praktik.

På kursen skriver du en utvärderingsplan om ett utvärderingsobjekt som du själv väljer inom det sociala fältet.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten. Kurstillfällena koncentreras till en gång i månaden (1-2 dagar). Det är obligatoriskt att delta i följande moment: Seminarium om granskning av utvärdering, litteraturseminarium samt handledning vid två tillfällen. Du kan komplettera frånvaro vid enstaka obligatoriska moment.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg