Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Socialt arbete i Sverige, en introduktion, 7,5 hp

SOAA02
Kursens huvudsakliga syfte är att ge grundläggande kunskap om socialt arbete i Sverige. Målet är att öka den teoretiska och praktiska kunskapen om socialt arbete i Sverige och att belysa de olika aktörerna och sammanhangen för socialt arbete (privat och offentlig sektor, frivilligsektorn).

Kursen fokuserar på svenskt socialt arbete men omfattar också studenternas tidigare kunskap och erfarenheter av socialt arbete i olika miljöer. Kursen består av två huvudsakliga delar: en med fokus på teori och en med fokus på praktiskt socialt arbete i det samtida svenska välfärdssamhället.

I kursens första del kartlägger studenterna sina föreställningar om socialt arbete i Sverige. Sedan följer en teoretisk introdukton till det svenska välfärdssamhället och socialt arbete i Sverige, dess historiska utveckling och nuvarande situation samt pågående förändringar. Rättsliga aspekter av samhället i stort och specifikt för det sociala arbetet belyses.

I kursens andra del läggs fokus på socialt arbete i praktiken. Genom fältstudier och samtal med yrkesarbetande socialarbetare och brukare som representerar olika organisationer och myndigheter får studenterna insyn i olika perspektiv på socialt arbete.

Kursen avslutas med en individuell skriftlig inlämningsuppgift som analyserar socialt arbete i Sverige från olika perspektiv och väver samman de teoretiska och praktiska kunskaper som inhämtats under kursens gång.

Undervisningsspråket är engelska.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg