Ansökan och antagning

Så här söker du till Grundläggande utbildning i psykoterapi

Utbildningen i grundläggande psykoterapi startar var tredje termin. Du ansöker till utbildningen via www.antagning.se där du ska bifoga alla meritgivande dokument och en obligatorisk meritsammanställning som finns på denna sida.

Ansökan

Ansökan till grundutbildningen i psykoterapi sker i två steg:

1. Ansök till utbildningen på www.antagning.se. Nästa ansökningsperiod inför vårterminen 2022 är ännu inte fastställd.

2. Fyll i denna obligatoriska meritsammanställning. Skriv ut och signera den. Skicka eller ladda upp undertecknad meritsammanställning och tillhörande, behörighetsgivande dokument på antagning.se senast sista kompletteringsdagen. Samtliga intyg som bifogas meritsammanställningen ska vara märkta med bilaganummer. Mer information om hur meriter skickas in eller laddas upp finns på antagning.se under rubriken ”Så funkar det”.

Antagningsbeskedet respektive reservplacering skickas ut till dig senast en månad innan kursstart.

Behörighetskrav

För att bli antagen till utbildningen krävs särskild behörighet som innebär att du måste uppfylla följande krav:

  1. En akademisk yrkesexamen, exempelvis: socionomexamen, sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri, psykologexamen eller läkarexamen. Även du som är utbildad sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, specialpedagog eller specialistsjuksköterska kan bedömas som behörig under förutsättning att du har 30 hp i psykologi eller psykiatri.
  2. Att du har har minst två års arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning efter yrkesexamen. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning.
  3. Att du under utbildningstiden har uppgifter på arbetsplats/på praktikplats, annan än i egen verksamhet, som innebär kontinuerliga patient/klientkontakter. Detta innebär att du under kurstiden ska ha sådana terapeutiska uppgifter på arbetsplatsen/praktikplatsen som kan utgöra underlag för meningsfull handledning inom vald inriktning. Dessa uppgifter skall skriftligen intygas av arbetsgivare/praktikansvarig. Anställning/praktiktjänstgöring skall omfatta minst 50 procent av en heltidsanställning och fortgå under hela utbildningstiden.
  4. Svenska 3/B

Observera att intyg om tidigare yrkeserfarenhet ska vara daterade, ange arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. Enbart anställningsavtal utan uppgifter om hur länge anställning pågått godtas inte. Alla meriter ska kunna verifieras, om du inte scannar in originaldokument behöver kopiorna vidimeras.

Meritpoäng

Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval mellan de behöriga sökande genom meritpoäng. Vad som ger meritpoäng går att läsa i Behörighet och alternativt urval för grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 117 kB). Här utvecklas några av punkterna i dokumentet:

  • För arbetslivserfarenhet: Om du åberopar professionellt behandlingsarbete skall arbetsuppgifternas karaktär klart framgå av intyg eller annan verifierbar information.
  • För handledning: Det är endast handledning av legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i psykoterapihandledning (enl. UHÄ:s tidigare normer) som ger meritpoäng. Intyg på egen psykoterapi eller handledning hos person som inte är psykoterapihandledare ska inte anges här. Observera att handledningens frekvens och omfattning samt handledarens kompetens enligt ovan ska bekräftas med styrkt intyg för att kunna värderas.
  • För akademiska kurser: Endast fullgjord examen på avancerad nivå ger full poäng. Enstaka kurser på avancerad nivå ger den lägre poängen. Även enstaka kurser på grundläggande nivå kan ge poäng här. Kurser som ligger inom den behörighetsgivande yrkesexamen  räknas inte in här.
  • För undervisning: Utbildning som ingår i ordinarie tjänst, exempelvis arbetsuppgifter av karaktären patient-/ anhörigutbildning, gruppbehandling eller utbildning av kolleger och samverkanspartners ska inte anges här. I detta urvalskriterium avses regelrätt undervisning där tjänstens huvudsakliga innehåll är undervisning. Undervisning som lärare kan anges här.
  • I meritsammanställningen finns också information som utvecklar olika punkter. Läs och följ dessa anvisningar för en komplett ansökan. En länk till meritsammanställningen publiceras på denna webbsida inför ny ansökningsperiod.

VIKTIGT! Fullständing information om behörighetskrav och urvalskriterier till utbildningen i grundläggande psykoterapi går att läsa i Behörighet och alternativt urval för grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 117 kB)

Kontakt

Studieinformation:
info [at] soch [dot] lu [dot] se

Helena Gyllensvärd
Utbildningskoordinator

Studievägledning
Om du önskar ett vägledningssamtal behöver detta förbokas. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se

Vid frågor om utbildningsinnehåll, kontakta respektive kursföreståndare.

Lena Tärnhäll
Studierektor och kursföreståndare KBT inriktning

Cecilia Scott Wiklöf
Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning

Lotta Björk
Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning

Johan Berg
Kursföreståndare psykodynamisk inriktning

Tre inriktingar

Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund (SOAP12)
12 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista


Grundläggande psykoterapiutbildning på KBT grund (SOAP14)
20 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista


Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/ interaktionistisk grund (SOAP15)
16 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista