Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ansökan och antagning

Så här söker du till Grundläggande utbildning i psykoterapi

Ansökan

  • Utbildningarna startar var tredje termin
  • Sökanden ska göra en anmälan via www.antagning.se och där bifoga alla meritgivande dokument samt vår anmälningsblankett, som kommer finnas tillgänglig här närmare ansökningsperioden.
  • Nästa antagning görs höstterminen 2018 inför vårterminen 2019.

Har du frågor kring ansökningsprocessen är du välkommen att ställa dem till utbildningskoordinator Vesna Sehovac vesna [dot] sehovac [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet och urval.

I dokumentet Behörighet och alternativt urval för grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 142 kB) hittar du behörighetskrav och urvalskriterier till utbildningen i grundläggande psykoterapi. För fullständig information behöver dokumentet läsas i sin helhet.

Nedan utvecklas några punkter från dokumentet:

För att vara behörig krävs en yrkesexamen - behörighetskrav 1- och minst två års yrkeslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning efter yrkesexamen om minst 50 % - behörighetskrav 2. Intyg om tidigare yrkeserfarenhet ska vara daterade, ange arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. Enbart anställningsavtal utan uppgifter om hur länge anställning pågått godtas inte.

Under utbildningstiden krävs arbetsuppgifter på arbetsplatsen som innebär kontinuerliga klientkontakter. Arbetsuppgifterna ska vara terapeutiska till sin karaktär varför tillgång till klienter att kunna arbeta med i en psykoterapi under handledning krävs - behörighetskrav 3.

Urvalskriterium 2 anger att man kan få meritpoäng för tidigare arbetslivserfarenhet. Om du åberopar professionellt behandlingsarbete skall arbetsuppgifternas karaktär klart framgå av intyg eller annan verifierbar information.

Urvalskriterium 3 anger att man kan få meritpoäng för handledning. Det är dock endast handledning av legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i psykoterapihandledning (enl. UHÄ:s tidigare normer) som ger meritpoäng. Intyg på egen psykoterapi eller handledning hos person som inte är psykoterapihandledare ska inte anges här. Observera att handledningens frekvens och omfattning samt handledarens kompetens enligt ovan ska bekräftas med styrkt intyg för att kunna värderas.

Urvalskriterium 4 anger meritpoäng för teoretiska kurser. Endast fullgjord examen på avancerad nivå ger full poäng. Enstaka kurser på avancerad nivå ger den lägre poängen. Även enstaka kurser på grundläggande nivå kan ge poäng här. Kurser som ligger inom den behörighetsgivande yrkesexamen (behörighetskrav 1) räknas inte in här.

Urvalskriterium 6 anger meritpoäng för undervisning. Utbildning som ingår i ordinarie tjänst, exempelvis arbetsuppgifter av karaktären patient-/ anhörigutbildning, gruppbehandling eller utbildning av kolleger och samverkanspartners ska inte anges här. I detta urvalskriterium avses regelrätt undervisning där tjänstens huvudsakliga innehåll är undervisning. Undervisning som lärare kan anges här.

I anmälningsblanketten finns också information som utvecklar olika punkter. Läs och följ dessa anvisningar för en komplett ansökan. Anmälningsblanketten läggs ut på denna sida i anslutning till ansökningsperioden.

Vid ev. tvetydighet är det dokumentet Behörighet och alternativt urval för grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 142 kB) som gäller.

Övriga dokument

Riktlinjer vid ansökan om studieuppehåll (PDF - 127 kB)

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg