Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor och svar

Masterprogrammet i socialt arbete

Du kan inte söka både till programmet och till kurser samtidigt. Du måste först göra en ansökan till programmet. När du blivit antagen (även med villkor) inleder du din första termin med kurserna Samhällsvetenskaplig teori och socialt arbete (15 hp) och Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp). Resterande terminer måste du söka kurser genom antagning.se.

Det beror på antalet sökande. Har du missat att ansöka kan du mejla info [at] soch [dot] lu [dot] se och påtala ditt intresse och utifrån det samlade antalet sökande tar vi sedan ställning om vi ska öppna för sen anmälan eller inte.

Du kan antas till högst 45hp per termin totalt.

Vi ger ett antal kurser på halvfart. Se kursutbudet här.

Du kan också söka till vårt masterprogram på halvfart.

Det krävs en socionomexamen eller en kandidatexamen (180 hp) inkluderande 90 hp socialt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs att studenten erhållit betyget godkänd i Engelska 6/B och Svenska 3/B.

Det är mycket viktigt att du tar ut din kandidatexamen alternativt socionomexamen, annars kan du inte bli registrerad på masterprogrammet.

Det kan finnas flera anledningar.

  1. Du har rester kvar på socionomprogrammet som gör så att du inte kan ta ut en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete.  För att börja masterprogrammet måste du vid kursstarten visa att du tagit resterande kurspoäng för en socionomexamen alternativt en kandidatexamen i socialt arbete.
  2. Du har ansökt om att ta ut en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete men har inte ännu fått din examen på grund av handläggningstiden. Detta brukar bli särskilt aktuellt i övergången mellan höst- och vårtermin. Men du blir registrerad på masterprogrammet så fort din examen är utfärdad.
  3. Du har inte en kandidatexamen i socialt arbete utan en kandidatexamen i ett annat ämne. Vi måste då göra en bedömning om kurserna inom din kandidatexamen ligger inom eller nära ämnet socialt arbete. Beslut fattas av prefekten.

Nej. Generellt är det i ditt eget intresse att när du är antagen med villkor (VI i antagningsbeskedet) kontakta utbildningskoordinatorn för masterprogrammet genom att mejla till info [at] soch [dot] lu [dot] se så fort som möjligt för att ta reda på vad villkoret gäller.

Om du har läst valbara kurser på valfri nivå behöver du inte ansöka om ett tillgodoräknande hos oss. Det är examensavdelningen vid Lunds universitet som bedömer detta när du ansöker om en magister - eller masterexamen. De kollar också om de kurser som du åberopar inte överlappar varandra. I så fall kan det bli problem. Därför är det klokt att diskutera ditt val tidigt. Kontakta utbildningskoordinatorn för masterprogrammet på info [at] soch [dot] lu [dot] se.

Ja, men de ska vara på avancerad nivå. Kurserna får inte överlappa varandra.

Ansökningsblanketter om tillgodoräknande finns här.

I princip inte då kurserna Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp), och Socialt arbete. Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp) är obligatoriska för en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet.

Då ska du kontakta utbildningskoordinatorn för masterprogrammet på info [at] soch [dot] lu [dot] se.

När du har blivit antagen får du ett mejl skickat till den e-postadress du registrerade i antagning.se. Om e-postadress saknas skickas uppgifterna till din hemadress.

Du kan läsa mer om studentkonto på lu.se

Ja, men de ska vara på avancerad nivå. Kurserna får inte överlappa varandra.

Ansökningsblanketter om tillgodoräknande

En masterutbildning är på två år (120hp) medan en magisterutbildning är på ett år (60hp). I en magisterutbildning vid Socialhögskolan ingår de två obligatoriska kurserna, Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp) och Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp), ämnesfördjupning 15 hp samt en uppsats om 15 hp. Du kan sedan bygga vidare till en masterexamen genom att läsa resterande kurser och skriva en så kallad dockningsuppsats om 15 hp.

Kontakt

Studieinformation:
info [at] soch [dot] lu [dot] se

Leili Laanemets
Studierektor för avancerad nivå

Helena Gyllensvärd
Utbildningskoordinator

Studievägledning:
Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se