Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vanliga frågor och svar

Masterprogrammet i socialt arbete

Övrig information (länkarna öppnas på annan sida)


Vilken behörighet krävs för att läsa master/magister och fristående kurser på avancerad nivå?
Det krävs en socionomexamen eller en kandidatexamen (180hp) inkluderande 90hp socialt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs att studenten erhållit betyget godkänd i Engelska 6/B och Svenska 3/B.

Det är mycket viktigt att du tar ut din kandidatexamen alternativt socionomexamen, annars kan du inte bli registrerad på masterprogrammet.

I antagningsbeskedet står det att jag är antagen med villkor och att jag senast vid kursstarten måste visa att jag är behörig. Vad menas med detta?
Det kan finnas flera anledningar.

  1. Du har rester kvar på socionomprogrammet som gör så att du inte kan ta ut en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete.  För att börja masterprogrammet måste du vid kursstarten visa att du tagit resterande kurspoäng för en socionomexamen alternativt en kandidatexamen i socialt arbete.
  2. Du har ansökt om att ta ut en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete men har inte ännu fått din examen på grund av handläggningstiden. Detta brukar bli särskilt aktuellt i övergången mellan höst- och vårtermin. Men du blir registrerad på masterprogrammet så fort din examen är utfärdad.
  3. Du har inte en kandidatexamen i socialt arbete utan en kandidatexamen i ett annat ämne. Vi måste då göra en bedömning om kurserna inom din kandidatexamen ligger inom eller nära ämnet socialt arbete. Beslut fattas av prefekten.

Ska jag vänta tills terminsstarten för att visa att jag är behörig?
Nej. Generellt är det i ditt eget intresse att när du är antagen med villkor (VI i antagningsbeskedet) kontakta studierektor för masterprogrammet Leili Laanemets eller mejla till info [at] soch [dot] lu [dot] se så fort som möjligt för att ta reda på vad villkoret gäller.

Om jag söker till masterprogrammet via antagning.se måste jag då också söka kurser inom masterprogrammet?
Du kan inte söka både till programmet och till kurser samtidigt så först måste du göra en ansökan till programmet. När du blivit antagen (även med villkor) och har tackat ja till platsen kommer vi kontakta dig för att diskutera ditt kursval. Programmet måste inledas med en kurs vid Socialhögskolan och vi registerar dig på den kurs som du väljer. Resterande terminer måste du söka kurser genom antagning.se

Om jag har missat sista anmälningsdatum kan jag då fortfarande söka in till masterprogrammet?
Det beror på antalet sökande. Har du missat att ansöka kan du mejla info [at] soch [dot] lu [dot] se och påtala ditt intresse och utifrån det samlade antalet sökande tar vi sedan ställning om vi ska öppna för sen anmälan eller inte.

Kan jag läsa flera kurser samtidigt?
Du kan antas till högst 45hp per termin totalt.

Jag skulle vilja läsa till master/magister men har ett arbete. Finns det kurser som går på halvfart?
Vi ger ett antal kurser på halvfart. Se kursutbudet här.

Du kan också söka till vårt masterprogram på halvfart.

Om jag har läst ämnesfördjupande kurser på termin 7 i ett socionomprogram vid ett annat lärosäte kan jag tillgodoräkna dem i en masterexamen vid Socialhögskolan i Lund?
Ja, men de ska vara på avancerad nivå. Kurserna får inte överlappa varandra.

Ansökningsblanketter om tillgodoräknande finns här.

Kan jag läsa ämnesfördjupande kurser på andra lärosäten?
Ja, men de ska vara på avancerad nivå. Kurserna får inte överlappa varandra.

Ansökningsblanketter om tillgodoräknande finns här.

Om jag har läst termin sju vid Socialhögskolan i Lund behöver jag ansöka om tillgodoräknande?
Nej, det behövs inte.

Kan jag läsa kurser i vetenskapsteori och metod vid andra lärosäten?
I princip inte då kurserna ”Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete” 15hp, och ”Socialt arbete. Vetenskapsteori, metod och analys” 15hp är obligatoriska för en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet.

Jag har inte läst på Lunds universitet innan. När och hur får jag min tillgång till mitt studentkonto?
När du har blivit antagen får du ett mejl skickat till den e-postadress du registrerade i antagning.se. Om e-postadress saknas skickas uppgifterna till din hemadress.

Du kan läsa mer här.

För att få ut en masterexamen krävs också 30hp valbara kurser på valfri nivå (men på universitet/högskolenivå). Måste jag ansöka om ett tillgodoräknande för dessa?
Om du har läst valbara kurser på valfri nivå behöver du inte ansöka om ett tillgodoräknande hos oss. Det är examensavdelningen vid Lunds universitet som bedömer detta när du ansöker om en magister - eller masterexamen. De kollar också om de kurser som du åberopar inte överlappar varandra. I så fall kan det bli problem. Därför är det klokt att diskutera ditt val tidigt med studierektorn för masterprogrammet.

Jag har blivit antagen till programmet eller kurser men inte fått någon information om starten. Vad ska jag göra?
Då ska du kontakta studierektorn för masterprogrammet Leili Laanemets eller mejla till info [at] soch [dot] lu [dot] se.

Vad är skillnaden mellan en master- och en magisterutbildning?
En masterutbildning är på två år (120hp) medan en magisterutbildning är på ett år (60hp). I en magisterutbildning vid Socialhögskolan ingår de två obligatoriska kurserna, ”Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete” om 15hp och ”Socialt arbete. Vetenskapsteori, metod och analys” om 15hp, ämnesfördjupning 15hp samt en uppsats om 15hp. Du kan sedan bygga vidare till en masterexamen genom att läsa resterande kurser och skriva en så kallad dockningsuppsats om 15hp.

Sidansvarig:

Kontakt

Vid frågor om studier skicka mejl till:
E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Förbokade vägledningssamtal

Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

E-post: studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg