Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Juridik i socialt arbete 2, 15 hp

SOPA 32

Juridik i socialt arbete 2 är den andra av två juridikkurser på socionomprogrammets tredje termin, och startar efter kursen Juridik i socialt arbete 1. Kursen syftar till att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 1 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom.

Kursens syfte är att ge kunskaper om lagstiftningen främst inom socialtjänstområdet och ge träning i att tillämpa rättsliga normer. Olika beslut och insatser diskuteras utifrån gällande rätt och relateras till de olika målgrupper som berörs; barn och unga, personer med försörjningsproblem, vuxna missbrukare, äldre och personer med funktionsnedsättning. Förutom socialtjänstområdet behandlas bland annat socialförsäkringsrätt och hälso- och sjukvårdsrätt. Vidare syftar kursen till att ge vissa kunskaper om formella regler vid handläggning av ärenden som återfinns inom förvaltnings- och sekretesslagstiftningen samt inom socialtjänstlagstiftningen.

Kursen avslutas med ett utredningsmoment där studenterna själva författar en barnavårdsutredning med stöd från yrkesverksamma socialsekreterare.

Sidansvarig:

Kursföreståndare

Lupita Svensson
046-222 88 91
073-504 31 86
lupita [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

 

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg