Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialt arbete som ämne och profession, 30 hp

SOPA11

Socialt arbete som ämne och profession utgör första terminens studier inom socionomprogrammet. Kursen avser att ge en inblick i människors levnadsförhållanden, behov, rättigheter och sociala problem samt ge en introduktion till socialt arbete som profession och forskningsområde i svensk och internationell belysning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, fältstudier och övningar. Undervisningen sker såväl enskilt som i grupp. Kursen omfattar tre delkurser:

  1. Människors levnadsvillkor, behov och rättigheter, 10 hp. Delkursen förmedlar kunskaper om mänskliga rättigheter och de olika villkor som människor lever i, såväl i Sverige som internationellt. Där ingår de levnadsvillkor som rymmer sociala problem och är aktuella för socialt arbete. Delkursen ger vidare en introduktion till socionomutbildningens pedagogik och lärandeformer, kommunikation och grupprocesser.
  2. Socialt arbete som forskningsområde, 10 hp. Delkursen ger en inblick i forskning i socialt arbete, vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt hur man läser och skriver akademiska texter och söker kunskap.
  3. Socialt arbete som profession, 10 hp. Delkursen ger en introduktion till det sociala arbetets historia och utveckling över tid, såväl i Sverige som internationellt. Delkursen introducerar olika verksamhetsfält för socionomer och ger kunskap om hur socialt arbete kan verka på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Liksom de flesta kurser inom socionomprogrammet använder vi oss av en webbaserad interaktiv kursmiljö - LUVIT - som komplement till undervisning i klassrummet. Under de första veckorna på utbildningen kommer du att få tillgång till kursens LUVIT-sida.

Sidansvarig:

Kursföreståndare

Lotta Mulder
046-222 04 22
lotta [dot] mulder [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg