Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor och svar

Socionomprogrammet vid Socialhögskolan

På denna sida hittar du svar på vanliga frågor som rör socionomprogrammet vid Lunds universitet.

Du ansöker via www.antagning.se

Ja, antagning sker till vår- och hösttermin både i Lund med 90 studenter och Helsingborg med 60 studenter. Sista anmälningsdag inför höstterminen är i mitten av april och inför vårterminen i mitten av oktober.

Socionomprogrammet vid Lunds universitet ges på två orter, i Lund och Helsingborg. Var uppmärksam vid ansökan att du söker till den ort där du vill studera.

Det varierar från termin till termin. 

Aktuell information om antangingsbeskedet på antagning.se.

Det varierar från termin till termin. 

Aktuell information om när du ska tacka ja på antagning.se.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att svara på hur stor chansen är att komma in som reserv innan inskrivningen av antagna studenter har ägt rum.

Ja, det varierar från termin till termin beroende på antal sökande.

Sök efter de senaste terminernas antagningspoäng för både Lund och Helsingborg på lu.se

Du måste då söka till socionomprogrammet via www.antagning.se. Om du kommer in på programmet görs en bedömning av dina meriter och en individuell studieplan upprättas.

Då måste du göra en ny ansökan till www.antagning.se. Samma ansökningsförfarande gäller alltså för dig som för studenter antagna till socionomprogrammet vid annat lärosäte (se ovan).

En socionom kan bli anställd inom kommunal, regional, statlig, privat eller ideell verksamhet. Med en socionomexamen kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare, socialchef, enhetschef, behandlingspersonal, kurator inom skola och sjukhus, familjerådgivare (efter vidareutbildning).

Socionomer arbetar inom socialtjänsten med utredningar eller psykosociala behandlingsinsatser, fältarbete/socialt mobiliseringsarbete, vård och omsorg med äldre eller funktionsnedsättning. Socionomer är också verksamma inom kriminalvården, migrations- och integrationsområdet, polisen, på institutioner för barn och ungdom och inom vård av personer med beroendeproblematik, försäkringskassan, arbetsförmedling och i organisationer för ideellt socialt arbete.

För att få reda på vad våra tidigare studenter arbetar med kan du läsa vår senaste alumnundersökning (PDF - 129 kB, ny flik).

Som socionomutbildad har du fördelen att arbetsmarknaden för dig är bred och mångfacetterad; du kan jobba inom många olika fält.

Du kan läsa mer om arbetsmarknaden för högskoleutbildade på UKÄ:s webbplats.

För att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet. När du antagits till programmet så kan du ansöka om tillgodoräknande. Då gör vi en bedömning av dina meriter och vid behov upprättas en individuell studieplan.

I första hand föreslår vi att du tar kontakt med det lärosäte där du tog din examen för att höra om deras möjligheter till komplettering till socionomexamen.

För att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet. När du antagits till programmet så kan du ansöka om tillgodoräknande. Då gör vi en bedömning av dina meriter och vid behov upprättas en individuell studieplan.

Läs mer om socionomprogrammet

Det krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 Områdesbehörighet 5/A5. Du kan läsa mer om områdesbehörigheter här.

Urval sker genom betyg från gymnasium eller folkhögskola och högskoleprov.

Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan i vissa fall ansöka om prövning av reell kompetens. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet.

Det är antagningsavdelningen vid Lunds universitet som beslutar och bedömning görs i samarbete med studierektor/utbildningskoordinator för Socionomprogrammet.

Läs mer om hur du går tillväga om du har fler frågor om behörighet på lu.se

Socionomexamen översätts till BSc in Social work. Kandidatexamen i socialt arbete översätts till BSc with a major in Social Work.

I slutet av varje termin arrangeras en examensceremoni för de studenter som tar socionomexamen och masterexamen. Detaljerad information skickas ut till berörda studenter ungefär en månad innan. Ceremonin äger rum i Universitetshusets aula i Lund. Ceremonin pågår cirka en timme och är till för både Lund- och Helsingborgsstudenter tillsammans.

Mer information om examen och examensceremoni finns i lärplattformen Canvas.

Socionomer som vill vidareutbilda sig kan göra det genom att läsa på vårt masterprogram i socialt arbete, hälso- och sjukvårdskuratorsprogram och vår utbildning i psykoterapi. Vi erbjuder också flera fristående kurser som är speciellt framtagna för yrkesverksamma.

Nej, för att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet.

Ja, men endast om du är antagen till socionomprogrammet. Vi erbjuder inte någon fristående kurs i socialt arbete på kandidatnivå.

I respektive kursplan finns förkunskapskraven till kurser inom programmet.

Kurs- och utbildningsplaner finns på Socialhögskolans interna sida.

Efter att det andra antagningsbeskedet har kommit från antagning.se får du ett informationsbrev om när och var upprop sker och hur du registrerar dig på webben. Några veckor innan terminstart läggs schemaportalen TimeEdit.

Du hittar ditt schema genom att söka i vår schemaportal på kurskoden (till exempel SOPA11) . Om du endast vill se din studieort, sök på studentgrupp och skriv in kurskoden i sökrutan.

Sök efter ditt schema i TimeEdit

För närmare information kontakta oss på info [at] soch [dot] lu [dot] se.

Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter det att du fått det andra antagningsbeskedet. När kontot är skapat får du e-post om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

Läsanvisningar skickas ut via e-post tillsammans med välkomstbrevet. Litteraturlistan för SOPA11 Socialt arbete som ämne och profession, 30 hp finns även på vår webbplats. Där anges i regel inte i vilken ordning litteraturen ska läsas. Mer information om detta får du vid kursintroduktionen.

Gruppindelning får du besked om vid inskrivningen. 

Du hittar ditt schema i schemaportalen TimeEdit

 

Du skriver din kandidatuppsats på sjätte terminen, som är näst sista terminen på socionomprogrammet. Uppsatsen, examensarbetet eller "exjobbet" som det också brukar kallas, ligger i regel i slutet av utbildningen. 

Råd inför uppsatsarbetet.

Under Socionomprogrammets femte termin är utbildningen verksamhetsförlagd (VFU). Platserna införskaffas och förmedlas av ansvarig personal på kursen. Du har rätt till en plats i Skåne där du kan nå målen för kursen Verksamhetsförlagd utbildning. Var i Skåne och inom vilka verksamhetsområden platserna finns styrs av vilka möjligheter respektive verksamhet har att ta emot en student i verksamhetsförlagd utbildning. Efter samråd med VFU-ansvariga på andra socionomprogram, kan du eventuellt få en plats utanför Skåne. Det finns möjligheter att göra VFU utomlands.

Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 hp

Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om socionomprogrammet:
E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Frågor om studier eller praktik utomlands:
Kontakta Anneli Nielsen