Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vanliga frågor och svar

Socionomprogrammet vid Socialhögskolan

Övrig information (länkarna öppnas på annan sida)


Ansökan och antagning

Hur söker jag till socionomprogrammet?
Du ansöker via www.antagning.se

Sker antagning till socionomprogrammet varje termin?
Ja, antagning sker till vår- och hösttermin både i Lund med 90 studenter och Helsingborg med 60 studenter. Sista anmälningsdag inför höstterminen är i mitten av april och inför vårterminen i mitten av oktober.

Kan jag välja att gå antingen i Helsingborg eller Lund?
Socionomprogrammet vid Lunds universitet ges på två orter, i Lund och Helsingborg. Var uppmärksam vid ansökan att du söker till den ort där du vill studera.

När får jag antagningsbeskedet till socionomprogrammet?
Det varierar från termin till termin. Du hittar aktuell information här.

Jag har blivit antagen på socionomprogrammet. När ska jag tacka ja?
Det varierar från termin till termin. Du hittar aktuell information här.

Jag är reserv. Hur stor är chansen för mig att komma in som reserv på socionomprogrammet?
Tyvärr har vi ingen möjlighet att svara på hur stor chansen är att komma in som reserv innan inskrivningen av antagna studenter har ägt rum.

Antagningspoäng

Är antagningspoängen olika i Lund och Helsingborg?
Ja, det varierar från termin till termin beroende på antal sökande.
Här kan du söka efter de senaste terminernas antagningspoäng för både Lund och Helsingborg.

Antagning till senare del av program (byte av studieort)

Kan jag byta till socionomprogrammet vid Lunds universitet om jag redan är antagen till ett socionomprogram vid ett annat lärosäte?
Du måste då söka till socionomprogrammet via www.antagning.se. Om du kommer in på programmet görs en bedömning av dina meriter och en individuell studieplan upprättas.

Kan jag byta studieort inom Lunds universitet, det vill säga mellan studieorterna Lund och Helsingborg?
Då måste du göra en ny ansökan till www.antagning.se. Samma ansökningsförfarande gäller alltså för dig som för studenter antagna till socionomprogrammet vid annat lärosäte (se ovan).

Arbetsmarknad

Inom vilka områden kan socionomer arbeta?
En socionom kan bli anställd inom kommunal, regional, statlig, privat eller ideell verksamhet. Med en socionomexamen kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare, socialchef, enhetschef, behandlingspersonal, kurator inom skola och sjukhus, familjerådgivare (efter vidareutbildning).

Socionomer arbetar inom socialtjänsten med utredningar eller psykosociala behandlingsinsatser, fältarbete/socialt mobiliseringsarbete, vård och omsorg med äldre eller funktionsnedsättning. Socionomer är också verksamma inom kriminalvården, migrations- och integrationsområdet, polisen, på institutioner för barn och ungdom och inom vård av personer med beroendeproblematik, försäkringskassan, arbetsförmedling och i organisationer för ideellt socialt arbete.

För att få reda på vad våra tidigare studenter arbetar med kan du läsa vår senaste alumnundersökning (PDF - 129 kB).

Kommer jag ha lätt att hitta ett jobb efter min utbildning?
Som socionomutbildad har du fördelen att arbetsmarknaden för dig är bred och mångfacetterad; du kan jobba inom många olika fält.

På UKÄ:s hemsida kan du läsa mer om arbetsmarknaden för högskoleutbildade.

Bedömning av meriter

Jag har en utländsk examen och vill bli socionom. Hur gör jag?
Kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för bedömning av utländsk utbildning.

Jag har en svensk generell examen inom det beteendevetenskapliga området och vill bli socionom. Hur gör jag?
För att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet. När du antagits till programmet så kan du ansöka om tillgodoräknande. Då gör vi en bedömning av dina meriter och vid behov upprättas en individuell studieplan.

Jag har en examen från socialt omsorgsprogram/socialpedagog etc och vill bli socionom. Hur gör jag?
I första hand föreslår vi att du tar kontakt med det lärosäte där du tog din examen för att höra om deras möjligheter till komplettering till socionomexamen.

För att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet. När du antagits till programmet så kan du ansöka om tillgodoräknande. Då gör vi en bedömning av dina meriter och vid behov upprättas en individuell studieplan.

Läs mer om socionomprogrammet här.

Jag har studier och reell kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården och vill få mina meriter validerade i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Hur gör jag?

Här kan du läsa mer om socialstyrelsens regler om behörighet.

Behörighet

Vilken behörighet krävs för att komma in på socionomprogrammet?
Det krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 Områdesbehörighet 5/A5. Du kan läsa mer om områdesbehörigheter här.

Urval sker genom betyg från gymnasium eller folkhögskola och högskoleprov.

Är tidigare examina, högskolepoäng eller arbetslivserfarenhet behörighetsgrundande?
Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan i vissa fall ansöka om prövning av reell kompetens. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet.

Det är antagningsavdelningen vid Lunds universitet som beslutar och bedömning görs i samarbete med studierektor/utbildningskoordinator för Socionomprogrammet.

Här kan du läsa om hur man går tillväga om du har fler frågor:

Hur vet jag om mina betyg från KOMVUX/mina utländska gymnasiebetyg ger grundläggande behörighet?
När det gäller bedömningen av utländska betyg och betyg från KOMVUX, kan du läsa mer här: http://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/behorighet

Du kan också kontakta den Allmänna studievägledningen vid Lunds universitet.

Examen

Skickas examensbeviset hem till mig automatiskt?
Nej, du måste själv ansöka om examensbevis. Det gör du via Lunds universitets hemsida.

Hur översätts socionomexamen till engelska?
Socionomexamen översätts till BSc in Social work. Kandidatexamen i socialt arbete översätts till BSc with a major in Social Work

Examensceremoni

I slutet av varje termin arrangeras en examensceremoni för de studenter som tar socionomexamen och masterexamen. Detaljerad information skickas ut till berörda studenter ungefär en månad innan. Ceremonin äger rum i Universitetshusets aula i Lund. Ceremonin pågår cirka en timme och är till för både Lund- och Helsingborgsstudenter tillsammans. Läs mer här.

Fortbildning

Vilken fortbildning finns för socionomer vid Socialhögskolan?
Socialhögskolan erbjuder fristående kurser på avancerad nivå, masterprogram och grundläggande psykoterapiutbildning. Många av kurserna är på deltid och passar dig som redan är yrkesverksam.

Fristående kurser

Kan jag bli socionom genom att läsa fristående kurser?
Nej, för att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet.

Kan jag ta ut en kandidatexamen i socialt arbete vid Lunds universitet?
Ja, men endast om du är antagen till socionomprogrammet. Vi erbjuder inte någon fristående kurs i socialt arbete på kandidatnivå.

Förkunskapskrav

Vilka är förkunskapskraven inom socionomprogrammet?
Läs om förkunskapskraven till kurser inom programmet på respektive kursplan.

Kurser inom Socionomprogrammet

Nyantagen till socionomprogrammet

När får jag information om upprop och registrering?
Efter att det andra antagningsbeskedet har kommit från antagning.se får du ett informationsbrev om när och var upprop sker och hur du registrerar dig på webben. Några veckor innan terminstart läggs scheman upp på Socialhögskolans hemsida.

För närmare information kontakta utbildningsadministratörerna Ann-Marie Kellner i Lund eller Carina Olsson i Helsingborg.

När får jag mina inloggningsuppgifter för att kunna gå in på universitetets sidor?
Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter det att du fått det andra antagningsbeskedet. När kontot är skapat får du e-post om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

Jag är antagen till socionomprogrammet och undrar vilken litteratur jag behöver köpa in och var jag hittar litteraturlistan?
Läsanvisningar skickas ut via e-post tillsammans med välkomstbrevet. Du kan även titta på litteraturlistan som finns i kursplanen som ligger på kurshemsidan för termin 1. Där anges i regel inte i vilken ordning litteraturen ska läsas. Mer information om detta får du vid kursintroduktionen.

Gruppindelning får du besked om vid inskrivningen. Schema hittar du här.

Uppsats

När skriver man uppsats?
Du skriver din kandidatuppsats på sjätte terminen, som är näst sista terminen på socionomprogrammet. Uppsatsen, examensarbetet eller "exjobbet" som det också brukar kallas, ligger i regel i slutet av utbildningen. Här kan du läsa mer om råd inför uppsatsarbetet (länka till kurshemsidan).

Jag blev aldrig klar under ordinarie termin, och nu vill jag skriva klart min kandidatuppsats. Hur gör jag?
Läs mer under rubriken "information till eftersläntrare" här.

Verksamhetsförlagd utbildning

När gör man VFU och hur funkar det?
Under Socionomprogrammets femte termin är utbildningen verksamhetsförlagd. Platserna införskaffas och förmedlas av ansvarig personal på kursen. Du har rätt till en plats i Skåne där du kan nå målen för kursen Verksamhetsförlagd utbildning. Var i Skåne och inom vilka verksamhetsområden platserna finns styrs av vilka möjligheter respektive verksamhet har att ta emot en student i verksamhetsförlagd utbildning. Efter samråd med VFU-ansvariga på andra socionomprogram, kan du eventuellt få en plats utanför Skåne. Det finns möjligheter att göra VFU utomlands.

Läs mer om kursen Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 hp


HIttar du inte svaret på din fråga?

För frågor om socionomprogrammet:
E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

För frågor om studier eller praktik utomlands, kontakta Anneli Nielsen

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg