Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Schema Helsingborg ht 2020

Höstterminen 2020
Socialhögskolan följer Folkhälsomyndighetens och Lunds universitets riktlinjer för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19. För att kunna upprätthålla den distans som krävs är därför antalet platser i lärosalarna begränsade. Det innebär att en stor del av undervisningen fortsätter att ske digitalt/på distans. Med anledning av detta har arbetet med schemaläggningen försenats. Scheman för terminens första halva är i stort sett klara men kan förändras med kort varsel de närmaste veckorna. Var uppmärksam på detta inför terminsstart. I scheman för terminens andra halva (från och med vecka 45) är alla moment campusförlagda men det kan komma att förändras beroende på vilka riktlinjer kring Covid-19 som gäller då. Du som läser i Helsingborg kan hitta ditt schema via länkarna nedan.
Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg