Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Schema Lund ht 2019

Höstterminen 2019
Du som läser i Lund hittar ditt schema via länkarna nedan.

Tentaschema (Lund och Helsinborg)

Socionomprogrammet:

Termin 1

SOPA11 Socialt arbete som ämne och profession, 30 hp

Termin 2

SOPA 21 Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 hp

Termin 3

SOPA31 Juridik i socialt arbete 1, 15 hp

SOPA32 Juridik i socialt arbete 2, 15 hp

Termin 4

SOPA43 Perspektiv på sociala problem och interventioner, 15 hp

SOPA44 gr. 1 Kommunikation och handling i socialt arbete, 15 hp

SOPA44 gr 2 Kommunikation och handling i socialt arbete, 15 hp

Termin 5

SOPA 54 Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 hp

Termin 6

SOPA61 Det sociala arbetets organisering, 7 hp

SOPA62 Kunskapsproduktion i socialt arbete, 8 hp

SOPA63 Självständigt examensarbete, 15 hp

Termin 7

SOPM02 SOAN33 Socialt arbete med barn och unga, 15 hp (ges i Helsingborg)

SOPM04 SOAN39 Socialt arbete som mobilsering och entreprenörskap, 15 hp (ges i Helsingborg

SOPM11 SOAN35 Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder, 15 hp

SOPM15 SOAN60 Socialt arbete med äldre, 15 hp

SOPM17 SOAN36 Social Policy in Europe, 15 hp

SOPM21 SOAN63 Professionellt socialt arbete, 15 hp

Grundnivå

SOAA02 Socialt arbete i Sverige, en introduktion, 7,5hp

Avancerad nivå

SOPM02 SOAN33 Socialt arbete med barn och unga, 15 hp (ges i Helsingborg)

SOPM11 SOAN35 Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder, 15 hp

SOPM17 SOAN36 Social Policy in Europe, 15 hp

SOPM04 SOAN39 Socialt arbete som mobilsering och entreprenörskap, 15 hp (ges i Helsingborg)

SOAN30, Socialt arbete med fattigdom och försörjningsproblem, 15 hp

SOAN44 Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning, 7,5hp

SOAN54 Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete,15 hp

SOAN55 Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys, 15 hp

SOPM15 SOAN60 Socialt arbete med äldre, 15 hp

SOPM21 SOAN63 Professionellt socialt arbete, 15 hp

Grundläggande utbildning i psykoterapi

SOAP12 Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund, 45 hp

SOAP14 Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund, 45 hp

SOAP15 Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund, 45 hp

Uppsatskurser

SOAM20 Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

SOAM21 Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen, 30 hp

SOAM22 Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen, 15 hp

Fakultetsgemensamma kurser

WPMP01, Political Science: Welfare Regimes in Transition - Comparative Perspectives on Policies, Management and Reform, 15 credits

WPMP02 Political Science: Evaluation and Welfare Management, 7,5 credits

WPMP03 Political Science: Organization, Leadership and Welfare management, 7,5 credits

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg