Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkansinlärning - SI

för studenter vid Socialhögskolan
Vill du få möjlighet att förbättra din studieteknik och höja dina studieresultat? Delta i Socialhögskolans SI-möten där du får tips av äldre studenter i hur du kan få ut mer av dina studier.

SI-ledare höstterminen 2018. Foto: Maria Bangura Arvidsson
SI-ledare höstterminen 2018. Foto: Maria Bangura Arvidsson

Socialhögskolans SI-möten leds av studenter på socionomprogrammet som avslutat terminen du studerar på. SI-ledaren är utbildad och tränad i pedagogik, samverkan och ledarskap.

Under SI-möten får du lära dig studieteknik och förbättra förståelsen för innehållet på kursen du läser och ämnet socialt arbete. Du får samtidigt diskutera frågor och begrepp med dina studiekamrater. Och på så sätt får du möjlighet att utveckla din studieförmåga och höja dina studieresultat.

Genom att gå på SI-möten får du redan i början av studierna en god möjlighet att lära känna dina studiekamrater bättre.Du kommer till exempel få arbeta tillsammans med dem i grupp för att hitta lösningar på frågor och problemställningar som uppkommit på till exempel föreläsningar.

Ett väletablerat koncept

 Samverkansinlärning (Supplemental Instruction) är ett koncept som utvecklades 1973 vid University of Missouri i Kansas City för att öka studentgenomströmningen på kurser som uppfattades som särskilt svåra. SI har därefter fått stort genomslag och funnit en hemvist vid mer än 1500 högskolor och universitet i ett trettiotal länder. På Lunds universitet har det funnits sedan 1994.

Vad är Samverkansinlärning?

Först och främst är SI inte bara en metod utan ett förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande. SI är som framgår av det engelska namnet ett komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna.

Vinster med SI?

En väl utvecklad SI-verksamhet leder till bättre studieresultat hos studenterna. Dessutom utvecklar studenterna sin studieteknik, förmågan till att hålla i presentationer, kritisk granskning och lagarbete.

Deltagande är frivilligt

SI-möten varar i ungefär en timme och hålls cirka tio gånger under terminens gång. Det är frivilligt att gå på mötena och många tar möjligheten för att förbättra sina kunskaper, träffa sina studiekamrater eller få svar på alla de frågor de har när de startar en ny utbildning eller kurs.

Information om tid och plats för SI-möten får du under någon av de första veckorna av terminen.
 

Sidansvarig:

Kontakt

Studievägledare
Ulrika Reichert
046-222 94 31
ulrika [dot] reichert [at] soch [dot] lu [dot] se

SI Handlar om att:

  • Skapa studiegemenskap
  • Förbättra inlärningsförmågan
  • Träna kritiskt tänkande och problemlösning
  • Förbereda och motivera andra för vidare studier

SI-grupper på Facebook

Här hittar du information om SI-möten på respektive termin och studieort.

Termin 1 Lund

Termin 1 Hbg

Termin 2 Lund

Termin 3 Lund

Termin 3 Hbg

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg