Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tillgodoräknande

Om du tror att du har meriter motsvarande en kurs som du ska läsa kan du ansöka om tillgodoräknande.

Blanketter för ansökan om tillgodoräknande finns här.

Tillgodoräknande

Om du tror att du har meriter motsvarande en kurs som du ska läsa kan du ansöka om tillgodoräknande. För att kunna ansöka om att tillgodoräkna kurser måste du vara antagen till den kurs/program som du vill avstå från att läsa. Det är möjligt att överklaga beslut om tillgodoräknande. Du kan däremot inte dra tillbaka din ansökan då beslut är fattat. Följande handlingar ska bifogas ansökan om tillgodoräknande: Studieintyg med kurskoder, kursplaner med litteraturlistor och eventuellt examensarbete.

Tillgodoräknande sker efter prövning. Ansök i god tid. Handläggningstiden tar ca 1-2 månader. Omständigheter som kan förlänga handläggningstiden är om ansökan inte är komplett, om du har utländska meriter eller om det gäller sjunde terminen inom socionomprogrammet eftersom beslut fattas av institutionsstyrelsen som sammanträder 4 gånger per termin.

Obs! Om du inte läser annan kurs under perioden så kan ditt studiemedel reduceras och du kan i värsta fall bli återbetalningsskyldig. Kontakta CSN för mer information.

Socionomprogrammet

Prefekt fattar beslut om tillgodoräknade för terminerna 1-6.

Institutionsstyrelsen fattar beslut för termin 7.

Utbildningskoordinator handlägger tillgodoräknanden inom socionomprogrammet.

Verksamhetsförlagd utbildning

För att få tillgodoräkna sig SOPA54 Delkurs 2 Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete krävs att den sökande måste visa att hen under minst två år på heltid haft ett likvärdigt arbete, det vill säga av socionomkaraktär. Förutom detta krävs dokumenterad handledning av extern handledare med inriktning på professionell kompetens (alltså inte arbetsledning), omfattande minst 50 timmar. Vi lägger stor vikt vid handledningsdelen eftersom syftet med de verksamhetsförlagda studierna är att utveckla ett professionellt förhållningssätt baserat på en interaktion av teori och praktik.
 
I ansökan om tillgodoräknande ska det framgå följande:

  • Arbetets innehåll – en kort beskrivning av arbetsuppgifterna och motiv till att ansöka om tillgodoräknande (undertecknad av sökande)
  • Intyg/bilaga: Arbetstid - längd och omfattning (undertecknad av arbetsplats)
  • Intyg/bilaga: Extern handledning – innehåll, längd och omfattning (undertecknad av handledare)
  • Övriga intyg som kan anses vara relevanta

Kontakta utbildningskoordinator om du har frågor rörande tillgodoräknande inom socionomprogrammet, ulrika [dot] reichert [at] soch [dot] lu [dot] se

Masterprogrammet

Prefekt Staffan Blomberg fattar beslut om tillgodoräknande inom masterprogrammet.

Studierektor Leili Laanamets handlägger tillgodoräknanden inom masterprogrammet.

Kontakta Leili om du har frågor rörande tillgodoräknande inom masterprogrammet: leili [dot] laanemets [at] soch [dot] lu [dot] se.

Utbytesstudier

Som utbytesstudent är du fortfarande student vid Lunds universitet. Studierna ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Lunds universitet. När det gäller studenter som är antagna till Socionomprogrammet så är det inte alltid möjligt att tillgodoräkna utbytesstudierna i socionomexamen. Då kan kurserna tillgodoräknas i en generell examina, t ex filosofie kandidatexamen.

Prefekt fattar beslut om tillgodoräknade i Socialt arbete på grundnivå.

Ulrika Reichert handlägger dessa tillgodoräknanden.

Kontakta Ulrika om du har frågor rörande tillgodoräknande om du planerar att studera utomlands, ulrika [dot] reichert [at] soch [dot] lu [dot] se

Sidansvarig:

Kontakt

Studievägledare
Ulrika Reichert
E-post: ulrika [dot] reichert [at] soch [dot] lu [dot] se
Tel: 046-222 94 31
Telefontid 08.30-09.30

Det är lättast att få kontakt med mig via e-post och då kan du oftast få ett snabbt svar eller en samtalstid.

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg