Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tillgodoräknande

Om du tror att du har meriter motsvarande en kurs som du ska läsa kan du ansöka om tillgodoräknande.

Blanketter för ansökan om tillgodoräknande finns här.

Tillgodoräknande

Om du tror att du har meriter motsvarande en kurs som du ska läsa kan du ansöka om tillgodoräknande. För att kunna ansöka om att tillgodoräkna kurser måste du vara antagen till den kurs/program som du vill avstå från att läsa. Det är möjligt att överklaga beslut om tillgodoräknande. Du kan däremot inte dra tillbaka din ansökan då beslut är fattat. Följande handlingar ska bifogas ansökan om tillgodoräknande: Studieintyg med kurskoder, kursplaner med litteraturlistor och eventuellt examensarbete.

Tillgodoräknande sker efter prövning. Ansök i god tid. Handläggningstiden tar ca 1-2 månader. Omständigheter som kan förlänga handläggningstiden är om ansökan inte är komplett, om du har utländska meriter eller om det gäller sjunde terminen inom socionomprogrammet eftersom beslut fattas av institutionsstyrelsen som sammanträder 4 gånger per termin.

Obs! Om du inte läser annan kurs under perioden så kan ditt studiemedel reduceras och du kan i värsta fall bli återbetalningsskyldig. Kontakta CSN för mer information.

Verksamhetsförlagd utbildning

För att få tillgodoräkna sig SOPA54 Delkurs 2 Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete krävs att den sökande måste visa att hen under minst två år på heltid haft ett likvärdigt arbete, det vill säga av socionomkaraktär. Förutom detta krävs dokumenterad handledning av extern handledare med inriktning på professionell kompetens (alltså inte arbetsledning), omfattande minst 50 timmar. Vi lägger stor vikt vid handledningsdelen eftersom syftet med de verksamhetsförlagda studierna är att utveckla ett professionellt förhållningssätt baserat på en interaktion av teori och praktik.
 
I ansökan om tillgodoräknande ska det framgå följande:

  • Arbetets innehåll – en kort beskrivning av arbetsuppgifterna och motiv till att ansöka om tillgodoräknande (undertecknad av sökande)
  • Intyg/bilaga: Arbetstid - längd och omfattning (undertecknad av arbetsplats)
  • Intyg/bilaga: Extern handledning – innehåll, längd och omfattning (undertecknad av handledare)
  • Övriga intyg som kan anses vara relevanta
Sidansvarig:

Kontakt

Studieinformation:
E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Studievägledning:
Ulrika Reichert
E-post: studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se
 

Förbokade vägledningssamtal

Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg