Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitala interventioner, digital arbetsmiljö och digitalt ledarskap, 3 hp

Uppdragsutbildning vid Socialhögskolan

Denna kurs ger dig och dina kollegor en introduktion till ett nytt spännande fält. Ni lär er mer om e-tjänster, välfärdsteknik och metoder samt hur dessa påverkar arbetsmiljö och ledarskap inom socialt arbete. Gå kursen och var med och påverka framtidens e-sociala arbete!

Innehåll

Just nu är socialt arbete mitt i ett tekniskt paradigmskifte. Flera sektorer är eller står inför en teknisk utveckling där arbetsuppgifter automatiseras och digitaliseras. I denna nya verklighet av sensorer, trygghetslarm med kameraövervakning, GPS-positionering, appar och e-tjänster finns det många frågor och utmaningar som professionella socionomer måste hantera.

Vi har därför utvecklat denna introduktionskurs i digitala interventioner, digital arbetsmiljö och digitalt ledarskap. Kursen förbereder dig som socionom på framtidens utmaningar och ger dig en övergripande orientering om vad digitalisering kan innebära för din arbetsplats och ditt arbete.

På kursen får du exempelvis:

  • diskutera fördelar och nackdelar med robotar inom socialt arbete
  • problematisera hur en alltmer framträdande automatisering påverkar professionen och relationen till klienter
  • reflektera över etiska dilemman kring digitalisering
  • kunskap om arbetsmiljö med fokus på digitala system och juridik

Du får även kunskap om digitalt ledarskap genom att vi på kursen berör både möjligheter och utmaningar inom digitalisering utifrån innovationsprocesser och organisatoriska perspektiv.

Examination

Examination sker genom en kamratgranskning och individuell skriftlig uppgift med tillhörande examinationsseminarium.

 

Vem får gå en uppdragsutbildning?

Den organisation som beställer uppdragsutbildningen beslutar om vem som får delta. I regel är det alltid arbetsgivaren som beställer och betalar uppdragsutbildning för sina medarbetare, inte den enskilda kursdeltagaren.

Klicka nedan för att läsa mer om det praktiska som rör uppdragsutbildningar vid Lunds universitet.

Uppdragsutbildning som utbildningsform

Kursinformation

Målgrupp: Yrkesaktiva socialarbetare och socialchefer
Längd: Tre heldagar
Pris: 10 000kr ex moms.

På kursen har du föreläsningar, seminarier, presentationer, gruppdiskussioner och webbaserad handledning.

Kontakt

Anmälan och övriga frågor
Leili Laanemets
Studierektor, avancerad nivå

Frågor om kursens innehåll
Gabriella Scaramuzzino
Kursansvarig

Hör av dig om du har frågor om kursen. Vi vill också att du kontaktar oss om du har andra önskemål kring e-socialt arbete. Vi är just nu i en fas där vi utvecklar mer specificerade kurser kring olika områden som berör digitalisering.

Kursdokument

Kursplan (PDF - 240 kB)
Litteraturlista (PDF - 86 kB)