Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Att utbilda för utvärdering – en nationell kartläggning

Författare:
  • Verner Denvall
Publiceringsår: 2003
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Konferensbidrag

Abstract english

Efterfrågan på utvärderingar tycks ha ökat inom socialtjänsten. Detta kan förklaras av snävare ekonomiska ramar med krav på större kunskap om verksamheters resultat och på lagstadgade krav att insatser ska kvalitetssäkras. Samtidigt har forskningen i socialt arbete ifrågasatt om socialtjänstens organisation och arbetsmetoder är ändamålsenliga. Kritiken går bland annat ut på att organisationerna i alltför begränsad utsträckning grundar beslut på kunskap om effekter av tidigare insatser. Något som lett till omfattande program i Sverige för att utveckla kunskapsproduktionen inom det sociala arbetet.

Man måste emellertid också ställa frågan huruvida utbildningen för socialarbetare ger personalen tillräckliga kunskaper för att ta reda på insatsers värde för klienter. Denna fråga har varit central i en undersökning som genomförts under 2002 då utbildningsaktiviteter som syftar till att utveckla utvärderingskompetens inom socialtjänsten har kartlagts. Undersökningen har genomförts av forskare från Socialhögskolorna i Lund och i Göteborg.

Kartläggningen har innefattat samtliga socionom- och sociala omsorgsprogram i Sverige och påbyggnadsutbildningar till dessa program samt forskarutbildningar i socialt arbete. Dessutom har det kartlagts hur och i vilken omfattning FoU-enheter med anknytning till socialtjänsten utbildar och stödjer för utvärdering. Information har insamlats via hemsidor, samtal och intervjuer med (utbildnings)ansvariga samt genom enkäter till institutioner och FoU-enheter.

Undersökningen publiceras under våren/sommaren 2003 av Socialstyrelsen i Sverige. Vid den redovisning som sker på NSHK kommer förutom en presentation av undersökningens resultat möjliga förklaringar till den låga aktivitetsgrad som uppmätts att diskuteras och några framtida möjliga inriktningar att skisseras.

Keywords

  • Social Work

Other

Unpublished
Verner Denvall
E-post: verner [dot] denvall [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

+46 46 222 94 25

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg