Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utvärderaren, de utvärderade och den värderande texten

Författare:
  • Verner Denvall
Publiceringsår: 2005
Språk: Svenska
Publikation/Tidskrift/Serie: [Host publication title missing]
Dokumenttyp: Konferensbidrag
Förlag: Svenska utvärderingsföreningen

Abstract english

Utvärderingar framställs som attraktiva och oundgängliga samtidigt som det förekommer

begränsad kunskap om deras faktiska relevans och om utvärderares arbete. Utvärdering är

numera såväl ett självständigt forskningsområde med en vetenskaplig och disciplinär

utveckling som en praktik som bedrivs av forskare med vetenskapliga ambitioner, konsulter

som arbetar på uppdrag och medarbetare inom organisationer som vill utveckla sitt arbete.

Begreppet utvärdering har beskrivits som en semantisk magnet av prof Evert Vedung. Och

nog är det lockande och attraktivt i många läger. Detta trots att det finns tämligen begränsad

kunskap om hur utvärdering bedrivs och vad det leder till.

I detta paper presenteras delar av en undersökning av det nutida utvärderandets teori, metod

och funktion.1 Hur utförs utvärderingar och vilka intressen styr? Frågan är angelägen att

besvara inte minst mot bakgrund av den ökande utvärderingsverksamheten vid såväl

universitet och forsknings- och utvecklingsinstitutioner som inom kommunala, statliga och

privata verksamheter. Undersökningen har anknutit till den vetenskapliga diskussionen kring

utvärderingars teori och användningssammanhang liksom till förekomsten av specifika

utvärderingsmodeller och deras relevans.

Keywords

  • Social Work

Other

Published
Verner Denvall
E-post: verner [dot] denvall [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

+46 46 222 94 25

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg