Sune Sunesson

FD, professor

Professor i socialt arbete vid institutionen sedan 1984.

Föreståndare för Pufendorf institutet

Forskning

Mina intressen är framförallt forskning om människobehandlande organisationer, socialpolitik och kunskapssociologi. Detta tar sig uttryck i forskning om hur vårdsystem ändras, hur socialtjänstsystem byggs upp och motiveras, och hur kunskap och forskning används i socialt arbete. Jag arbetar för en integrerad samhällsvetenskap, som öppnar sig både mot andra vetenskaper och mot olika praktikområden.

Övrigt

Under åren 2000 – 2008 var jag starkt engagerad i fakultetens ledning, bl.a. som dekan. Sedan 2008 är jag ordförande i det nyinrättade Pufendorfinstitutet, ett mångvetenskapligt och tvärfakultärt ”Institute for Advanced Studies” vid vårt universitet.

Publikationer

Alla publikationer i LUP (Lund University Publications)

Skriftförteckning (Nytt fönster 69 kB)
Kortversion av CV (Nytt fönster 27 kB)


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-10

Kontaktinformation
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00