Utbildning

Socionomprogrammet är en bred utbildning som ger möjlighet till socialt arbete inom många områden, exempelvis socialtjänsten, som kurator inom sjukvården och skolväsendet, rehabiliteringskonsulent, socialarbetare inom kriminalvården eller som personalkonsulent inom den privata sektorn. Du kan välja att söka till socionomprogrammet antingen i Helsingborg eller i Lund.

Socialhögskolan erbjuder också vidareutbildning i form av fristående kurser, främst på avancerad nivå. Fortbildning ges också i form av uppdragsutbildning. Forskning och forskarutbildning utgör en förhållandevis stor del av vår verksamhet.


Socionomprogrammet
Fristående kurser - avancerad nivå

Masterprogram
Grundläggande utbildning i psykoterapi

Nätbaserade kurser 


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-12

Kontaktinformation

Socialhögskolan
Bredgatan 13
221 00 Lund

Fax
046-2229412

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00