Välkommen till Socialhögskolan vid Lunds universitet! Vi bedriver forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå i centrala Lund och på Campus i Helsingborg. Vill du bli socionom söker du till programmet antingen i Helsingborg eller i Lund.

  • 2014-10-20
    Nu när anmälan till vårterminen 2015 har stängt står det klart att Socionomprogrammet i Lund blev det femte ...
  • 2014-10-17
    Verner Denvall har tillsammans med Kerstin Johansson, Linköpings universitet, tilldelats Socialvetenskaplig tidskrifts pris till Axel Anderssons minne för ...
  • 2014-09-16
    Nu har ansökningsperioden inför vårterminen 2015 öppnat. Du kan söka till socionomprogrammet eller fristående kurser. Information om vilka ...
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00